Dla lekarzy

Wzrost BMD niekoniecznie jest wyznacznikiem niższego ryzyka złamania

OC 47 Abstracts WCO, Rio de Janeiro, Brazylia, 14-18.05.2004

Jednym ze sposobów odwrócenia lub zahamowania procesu osteoporotycznego spadku BMD jest zażywanie bisfosfonianów.

Jednakże, podczas gdy spadek BMD przekłada się bezpośrednio na wzrost ryzyka złamania, odwrotnie nie ma takiej zależności, jak doniósł Michael Manhart i zespół badawczy Helen Hayes Hospital, West Haverstraw, NY, USA oraz Procter & Gamble Pharmaceuticals, Surrey, UK. Dla pacjentów przyjmujących rizedronian Manhart odkrył, że występowanie złamań było w niewielkim stopniu skorelowane z wielkością wzrostu BMD.

 

Manhart doszedł do tego wniosku analizując dane z 3 badań klinicznych (VERT-MN, VERT-NA i HIP), do których włączonych było 2 000 kobiet po menopauzie z osteoporozą. Uczestniczki badania otrzymywały placebo oraz 2,5 mg i 5 mg rizedronianu dziennie przez 3 lata. Wyniki wykazały, że pacjentki zażywające rizedronian, które miały wzrost BMD miały również zredukowane ryzyko złamań niskoenergetycznych. Natomiast pacjentki z relatywnie dużym wzrostem BMD nie miały lepszych wyników niż te z relatywnie niewielkim wzrostem.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.