Dla lekarzy

WZROST MASY KOSTNEJ PO 1 ROKU STOSOWANIA 1,0 ug ALFA-KALCIDOLU U KOBIET Z OSTEOPOROZĄ

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s127.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s30-31.

 
 
 
P045
WZROST MASY KOSTNEJ PO 1 ROKU STOSOWANIA 1,0 ug ALFA-KALCIDOLU U KOBIET Z OSTEOPOROZĄ
 
S.Daniluk, J.Badurski, A.Dobreńko, N.Nowak, E.Jeziernicka.
Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych.. Białystok. PL
 
Wprowadzenie Przydatność alfa-kalcidolu (AK) w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej została już wielokrotnie wykazana, jednak nie ustalono jego optymalnej dawki. Celem pracy jest ocena 2-letniej kuracji AK w dawce 1,0 μg na dobę u kobiet z osteoporozą bez złamań. Przedmiotem doniesienia są wyniki po pierwszym roku.
Pacjenci i protokół badania Badaniem objęto 63 kobiety po menopauzie (średni wiek 69 lat) z osteoporozą bez deformacji kręgów, które przyjmowały przez 12 miesięcy AK w dawce 1 μg/dobę oraz wapń 500 mg/dobę. Średnie spożycie wapnia z pokarmem oceniono na 700 mg. Masę kostną w szyjce kości udowej (sz.k.u.) i kręgosłupie L2-L4 po 6 i 12 miesiącach badano metodą DXA, aparatem Hologic QDR4500SL. Wskaźnik tworzenia kości – osteokalcynę oznaczano po 3 i 12 miesiącach, zaś kalciurię oceniano wskaźnikiem wapniowo – kreatyninowym (Ca/Cr) co 2 tyg. w ciągu pierwszych 3 miesięcy leczenia, a następnie co 3 miesiące.
Wyniki w formie średnich wartości badanych parametrów – w tabeli:
Miesiąc
Sz.k.u. BMD
L2-L4 BMD
Osteocalcin
Ca/Cr index
0
0,651
0,768
23,443
0,486
3
NA
NA
27,233
0,701
6
0,663
0,783
NA
0,632
12
0,659
0,778
29,923
0,726
Masa kostna w szyjce kości udowej po 6 miesiącach wzrosła o 1,8% (p<0,05) a w kręgosłupie L2-L4 o 2% (p<0,05), natomiast po 12 miesiącach wzrost wyniósł 1,2 % (p<0,05) w szyjce i 1,3% (p<0,05). w L2-L4. Poziomy osteokalcyny po 3 miesiącach wzrosły o 16% (p<0,05), a po 12 miesiącach o 28% (p<0,05). Wskaźnik Ca/Cr w każdym badaniu w trakcie 1 – rocznego leczenia wykazywał wartości wyższe od wyjściowych w sposób statystycznie zamienny
Wniosek Alfakalcidol w dawce 1 μg/dobę zapobiega utracie masy kostnej w pierwszym roku leczenia, zwiększa poziom wskaźnika tworzenia kości i wydalanie wapnia, ale w granicach uznanych jako prawidłowe.
 
 
 
P045
INCREASE IN BONE MASS AFTER ONE YEAR TREATMENT WITH 1.0 mg ALFACALCIDOL IN WOMEN WITH OSTEOPOROSIS
S. Daniluk, J. Badurski, A. Dobrenko, N. Nowak, E. Jeziernicka,
Centre of Osteoporosis and Osteo-Articular Diseases. Biatystok, Poland

Introduction: Usefulness of alfacalcidol in the treatment of postmenopausal osteoporosis was well established, but its optimal dose is yet to be determined. The aim of the study was to asses the efficacy of two years treatment of alfacalcidol in a dose of 1 mg per day in women with postmenopausal osteoporosis without vertebral fractures. Results after the first year of the treatment are reported.
Materials and Methods: 63 postmenopausal osteoporotic women, without vertebral fractures were included. All the subjects received 1 mg of alfacalcidol and 500 mg of calcium per day. Mean dietary calcium intake was 700 mg/d. Bone mineral density (BMD) of the femoral neck and L2-L4 lumbar spine was measured after 6 and 12 months by the DXA method used HOLOGIC QDR4500SL. The marker of bone formation – osteocalcin was evaluated after 3 and 12 months, whereas the Ca/Cr index every 2 weeks during the first 3 months, and after this ever 3 months. Results: Mean value of assessed parameters (in table)
Month
Neck BMD
L2-L4 BMD
Osteocalcin
Ca/Cr index
0
0,651
0,768
23,443
0,486
3
NA
NA
27,233
0,701
6
0,663
0,783
NA
0,632
12
0,659
0,778
29,923
0,726
 
Neck BMD after 6 months increased 1,8% (p<0,05), L2-L4 2% (p <0,05), however after 12 months, 1,2% (p<0,05) and 1,3% (p<0,05) respectively. Osteocalcin levels after 3 months of treatment increased 16% (p<0,05) and after 12 months 28% (p < 0,05). Each Ca/Cr index during the first year of the study was higher than at baseline.
Conclusions: 1mg alfacalcidol daily prevents bone loss after one year of treatment and increases level of marker of bone formation. Urine calcium excretion is higher, but still within of normal values.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.