Dla lekarzy

XLI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

22-24.09.2016, Lublin

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Dr hab. n. med. Krzysztof Gawęda

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:
Dr hab. n. med. Jacek Gągała

Honorowy Patronat:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Centrum Kongresowe:
Targi Lublin SA
Dworcowa 11
20-406 Lublin

Organizatorzy:
– Katedra Ortopedii, Klinika Ortopedii i Traumatologii 
  Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
– SPSK Nr 4  ul. K. Jaczewskiego 8
  20-954 Lublin
– Medisfera

W programie sesje tj.:
– Onkologia Narządu Ruchu: Kierownik Naukowy – Prof. dr hab. n. med. Tomasz Mazurkiewicz
Sesja I Rozpoznawanie nowotworów kości i tkanek miękkich
Sesja II Nowotwory pierwotne narządu ruchu (miednica i okolica biodra)
Sesja III Nowotwory pierwotne narządu ruchu (kręgosłup)
Sesja IV Leczenie mięsaków kości
Sesja V Leczenie mięsaków tkanek miękkich
Sesja VI Guz olbrzymiokomórkowy
Sesja VII Sposoby rekonstrukcji ubytków po resekcji nowotworów
Sesja VIII Rekonstrukcje biologiczne w onkologii narządu ruchu
Sesja IX Leczenie powikłań rekonstrukcji po resekcjach nowotworów
Sesja X Leczenie przerzutów nowotworów do kości
Sesja XI Nowotwory łagodne
Sesja XII Rehabilitacja w leczeniu nowotworów narządu ruchu


– Złamania miednicy i kończyny dolnej:
Kierownik Naukowy – Prof. dr hab. n. med. Paweł Małdyk
Sesja I Leczenie złamań panewki i zwichnięć stawu biodrowego
Sesja II Leczenie niestabilnych złamań miednicy
Sesja III Protezoplastyka w leczeniu niepowodzeń gojenia złamań miednicy
Sesja IV Złamania szyjki kości udowej
Sesja V Protezoplastyka w leczeniu pierwotnych i powikłanych złamań bliższej części kości udowej
Sesja VI Złamania przezkrętarzowe kości udowej
Sesja VII Jakość życia po złamaniach bliższej części kości udowej
Sesja VIII Złamania trzonu kości udowej
Sesja IX Powikłania leczenia złamań trzonu kości udowej
Sesja X Złamania dalszego końca kości udowej
Sesja XI Złamania stawowe głowy piszczeli
Sesja XII Sprawność stawu kolanowego po zespoleniach odkolanowych
Sesja XIII Zwichnięcia stawu kolanowego
Sesja XIV Otwarte złamania śródstawowe kolana
Sesja XV Złamania 1/3 bliższej trzonu piszczeli
Sesja XVI Wysokoenergetyczne złamania goleni z uszkodzeniem tkanek miękkich
Sesja XVII Otwarte złamania goleni
Sesja XVIII Złamania goleni typu pilon
Sesja XIX Otwarte złamania kostek goleni
Sesja XX Powikłania leczenia operacyjnego złamań kostek goleni
Sesja XXI Następstwa wadliwie wygojonych złamań kostek goleni
Sesja XXII Przezstawowe złamania kości piętowej
Sesja XXIII Złamania kości skokowej
Sesja XXIV Złamania ze zwichnięciem stępu
Sesja XXV Wysokoenergetyczne uszkodzenia stopy
Sesja XXVI Uszkodzenia wielopoziomowe stępu i przodostopia
Sesja XXVII Złamania kończyny dolnej u dzieci

– Tematy wolne: Kierownik Naukowy – Prof. dr hab. n. med. Marek Synder
Leczenie biologiczne w ortopedii
Zagadnienia rehabilitacji w ortopedii i traumatologii
Protezoplastyka w chorobach nieurazowych stawów
Uszkodzenia sportowe i zespoły przeciążeniowe narządu ruchu
Zapalenia i choroby układowe narządu ruchu
Urazy kręgosłupa
Chirurgia ręki
Sesja pielęgniarska:
     1) Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobą nowotworową narządu ruchu;
     2) Pielęgnacja pacjentów po złamaniach kończyn dolnych i miednicy

Wczesna rejestracja do 30.06.2016.

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: