Dla lekarzy

XXVIII Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne

13.05.2017, Katowice

Miejsce spotkania:
Restauracja Cristallo
Hotel Monopol
ul. Dworcowej 5
Katowice

Sekretariat spotkania:
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ul. Francuska 20/24
40-027 Katowice
Tel. +32 259 12 00 wew. 401
Tel./Fax. + 32 255 37 26

Program spotkania:

09.00-09.05  Otwarcie konferencji: Prof. Roman  Lorenc, Prof. Andrzej  Więcek

09.05-10.05  Przy stole laboratoryjnym ( przewodniczenie sesji : Prof. Roman Lorenc, Prof. Bogdan Solnica)

                          Przydatność kliniczna markerów obrotu kostnego w diagnostyce i leczeniu 

                                osteoporozy w  roku 2017 – Prof. Grażyna Odrowąż-  Sypniewska

a.       Badania laboratoryjne w osteoporozach wtórnych – nowości – Prof. Bogdan  Solnica

b.       Nowe zastosowanie badania DEXA (VFA, TBS) – Prof. Edward  Czerwiński

c.       Dyskusja

 

10.05-10.25  Wykład plenarny: Co nowego w patofizjologii kości? – Prof. Roman Lorenc

10.25-11-25  Przy łóżku chorego I (przewodniczący sesji: Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska,

                               Choroba nowotworowa a kości – Dr hab. Grzegorz Piecha

a.       Złamania kości w przewlekłej chorobie nerek – Prof. Andrzej Więcek

b.      Choroby reumatoidalne a kości – Prof. Piotr Głuszko

c.       Dyskusja 

11.25-11.45  PRZERWA

11.45-13.15  Przy łóżku chorego II (Przewodniczący sesji: Prof. Piotr  Głuszko, Prof. Edward Franek)

                      a.    Osteoporoza posterydowa – Dr hab. Teresa Nieszporek

                      b.    Zaburzenia hormonalne – gdzie najczęściej współistnieją złamania kości

                             Dr Agnieszka Żak-Gołąb

                       c.   Złamania kości u chorych na cukrzycę – Prof. Edward  Franek

                       d.   Choroby gastroenterologiczne a złamania kości – Dr hab. Joanna  Musialik

                       e.   Polipragmazja a osteoporoza: co pomaga,  a co szkodzi? Prof. Ewa  Marcinowska-Suchowierska                       

13.15-14.00  OBIAD i dyskusja przy plakatach

14.00-15.00 Sesja sponsorowana (AMGEN)

                       Prof. Edward Franek, Prof. Roman Lorenc

                       Wprowadzenie  Prof. Roman Lorenc

                       – Zalecenia interdyscyplinarne – update 2017 – Prof. Piotr Głuszko

                       – Jak długo i bezpiecznie leczyć osteoporozę pomenopauzalną –  Prof. Ewa Sewerynek

                       – Przypadek kliniczny pacjentki z osteoporozą i licznymi chorobami towarzyszącymi

                          Prof. Ewa Marcinowska-Suchowierska

                        Podsumowanie sesji Prof. Edward Franek

15.00-16.00  Dyskusja przy okrągłym stole: Aktualna sytuacja dotycząca diagnostyki  i leczenia osteoporozy.                  

                        Tezy: Polski próg interwencyjny, objawy niepożądane, suplementy diety.

                        Moderatorzy: Prof. Edward  Czerwiński, Prof. Ewa  Marcinowska-Suchowierska

                        Uczestnicy: Prof. Edward  Franek , Prof. Piotr  Głuszko , Dr hab. Teresa  Nieszporek,

                                              Dr hab. Joanna  Musialik, Prof. Roman Lorenc,  Prof. Bogdan Solnica,

                                                   Prof. Grażyna Odrowąż- Sypniewska,  Dr Agnieszka Żak-Gołąb                                                

16.00-16.10  Zakończenie konferencji: Prof. Roman Lorenc,  Prof. Edward  Franek


Kontakt z organizatorem:
Polnet Sp. z o.o.
ul. Francuska 23
40-027 Katowice
Tel. + 32 608 29 65

Rejestracja dostępna jest pod adresem www oraz telefonicznie pod numerami: +32 608 29 65, 660 213 314

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.