Dla lekarzy

XXX Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr

 21-23.05.2020, Warszawa

Miejsce obrad:
Hotel Novotel Warszawa Airport 

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. n. med. Andrzej Grzegorzewski  

Organizatorzy:
– Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej CMKP
   SPSK im. Prof. Adama Grucy w Otwocku 
– Sekcja Ortoepdii Dziecięcej PTOiTr

Wczesna rejestracja do 31.03.2020.
Nadsyłanie streszczeń do 15.02.2020.

Pierwszego dnia w programie odbędą się warsztaty z planowania i zakładania stabilizatorów TSF i MRS.
Liczba miejsc ograniczona, obowiązuje kolejnosć zgłoszeń. 

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www spotkania.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: