Dla lekarzy

XXXVIII Dni Ortopedyczne

 12-14.09.2019, Siedlce/Łochów

Miejsce obrad:
Pałac i Folwark Łochów 
ul. Konopnickiej 1
07-130 Łochów

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

Prof. Jarosław Czubak 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

Dr Dariusz Płończak

Organizator:
– Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Oddział Ortopedii i Traumatologii 
– Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach 


Kontakt w sprawach naukowych: 

Dr n. med. Maciej Płończak 
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego 
Dni Ortopedycznych PTOiTr – Siedlce / Łochów 2019 r. 
Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach Sp. z o.o. 
ul. Poniatowskiego 26, 08-110 Siedlce

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: