Dla lekarzy

Złamania okołoprotezowe stawu biodrowego. Zasady leczenia

14-15.04.2016, Warszawa

Przewodniczący Komitetu Naukowego:
Prof. dr hab. med. Wojciech Marczyński

Przewodniczący Komitetu Orgniazacyjnego:
dr n. med. Jerzy Białecki

Tytuły bloków tematycznych:
– Epidemiologia złamań okołoprotezowych stawu biodrowego w obrębie kości udowej i panewki
– Zaburzenia obrotu kostnego na podłożu hormonalnym
– Pierwotne obluzowanie endoprotezy a mechanika złamań
– Podziały złamań okołoprotezowych panewki i kości udowej
– Biologiczne kryteria sposobów postępowania w złamaniach okołoprotezowych
– Strategia postępowania w złamaniach okołoprotezowych w zależności od typu złamania
– Biologiczne i biomechaniczne wskazania i przeciwwskazania do realoplastyk
– Czynniki ryzyka powikłań zapalnych w protezoplastykach wg Consensusu Filadelfijskiego
– Diagnostyka przed-, śród- i pooperacyjna aseptycznego czy septycznego złamania okołoprotezowego
– Sposoby leczenia złamań okołoprotezowych aseptycznych i septycznych
– Powikłania leczenia złamań okołoprotezowych
– Profilaktyka zapaleń pooperacyjnych
– Prezentacja leczenia złożonych złamań okołoprotezowych, panewkowych i udowych, zadawanie pytań    diagnostycznych, leczniczych i co dalej?
– Podsumowanie – zakończenie konferencji

Organizator:
– Klinika Ortopedii CMKP Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. Adama Grucy w Otwocku

Więcej informacji oraz rejestracja na stronie www.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: