Dla lekarzy

Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007; 5(6); Vol. 9, 548-554

prof. dr hab. med. Wojciech Marczyński, prof. dr hab. med. Andrzej Górecki, dr hab. med. Edward Czerwiński, dr med. Dariusz Chmielewski.


Opracowano na podstawie zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Międzynarodowej Fundacji Osteoporozy (IOF), Europejskiej Federacji Towarzystw Ortopedycznych (EFORT), Amerykańskiej Akademii Chirurgów Ortopedycznych (AAOS) oraz współczesnego piśmiennictwa.

„Zasady” zostały ustalone i przyjęte w październiku 2007 roku jako oficjalny dokument Krajowego Konsultanta w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.


Artykuł w załączniku

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: