Dla lekarzy

DŁUGOFALOWA OCENA GĘSTOŚCI KOŚCI U MŁODYCH DOROSŁYCH Z CELIAKIĄ

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s118.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s28.

 
P036
DŁUGOFALOWA OCENA GĘSTOŚCI KOŚCI U MŁODYCH DOROSŁYCH Z CELIAKIĄ
 
P.Dziechciarz1, G.Matusik2, A.Tałajko2, A.Horvath1, K.Bochenek1, I.Łazowska1, A.Radzikowski1
1 Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci Akademii Medycznej w Warszawie
2 Zakład Biochemii Klinicznej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie
 
Cel: Długofalowa ocena wpływu nieprzestrzegania diety bezglutenowej na gęstość kości u młodych dorosłych z celiakią.
Pacjenci i metody: 26 (15K, 11M) pacjentów z rozpoznaną w dzieciństwie celiakią, w wieku 17-26 lat ( śr.21 lat) podzielono na 2 grupy: grupę A – 13 pacjentów przestrzegających od minimum 3 lat diety bezglutenowej i grupę B – 13 pacjentów nie przestrzegających diety bezglutenowej. W obu grupach na początku badania i po 5 latach przeprowadzono ocenę gęstości kości (BMD), całego ciała i odcinka L2L4 beztłuszczowej i tłuszczowej masy ciała kręgosłupa aparatem Lunar DPX-L metodą dwuwiązkowej absorpcjometrii promieniowania rentegenowskiego. W celu oceny przestrzegania diety bezglutenowej każdego roku oceniano obecność przeciwciał IgAEmA.
Wyniki: Nie zaobserwowano różnic pomiędzy badanymi grupami w zakresie wskaźników antropometrycznych.

Wyniki badań densytometrycznych przedstawiono w tabeli:

grupa
 L2L4 (g/cm2)
Gęstość kości całego ciała (g/cm2)
Badanie I
Badanie II
p*
Badanie I
Badanie II
p*
A
1,174(0,13)
1,204(0,15)
NS
1,139(0,11)
1,165(0,11)
NS
B
1,196(0,22)
1,212(0,24)
NS
1,147(0,13)
1,163(0,15)
NS
p**
NS
   NS
 
NS
NS
 
p – test t-Studenta dla zmiennych zależnych p -test t-Studenta dla zmiennych niezależnych
Wniosek: Nie stwierdza się statystycznie istotnych zmian gęstości kości wśród młodych dorosłych z celiakią, przestrzegających i nieprzestrzegających diety bezglutenowej.

 

 
P. Dziechciarz1, G. Matusik2, A. Talajko2, A. Horvath1, K. Bochenek1, I. Lazowska1 A. Radzikowski1,
1. Dept. of Ped. Gastroneterology & Nutrition Warsaw Univ. Medical School,
2
Clinical Biochemic Division The Children’s Memorial Health Institute, Warsaw, Poland

 
Aim: The assessment of long term effect of gluten ingestion on bone mineral density (BMD) in young adult coeliacs.
Patients and Methods: 26 (15 F,11 M) patients at a mean age of 21 y (17-26y) at the beginning of the study with diagnosed coeliac disease were divided into two groups: 13 patients on a gluten free diet (GFD)-group A, 13 asymptomatic coeliacs not willing to comply GFD-group B. Total body and lumbar (L2-L4) spine BMD and anthropometric measurements (total body mass, fat free mass and lean body mass) were measured using the Lunar DPX-L with dual energy X-ray absorptiometry at baseline and at 5 y (range 4,5-5,5 y). Detailed dietary inquiry, IgAEmA and/or duodenal biopsy were carried out every year to evaluate compliance to GfD. BMD measurements were expressed as mean ± SD in g/cm2.
Results: There were no differences between group A and B regarding total body mass, fat mass and lean body mass at the initial and final examination. BMD results were as follows:
Group
Lumbar spine (g/cm2)
 
Total body (g/cm2)
 
Initial
final
p*
Initial
final
p*
A
1,174±0,13
1,204±0,15
NS
1,139±0,11
1,165±0,11
NS
B
1,196±0,22
1,212±0,24
NS
1,147±0,13
1,163±0,15
NS
p**
NS
NS
 
NS
NS
 
p* – by paired t-test, p** – unpaired t-test


 
Using the paired t-test we had not observed any significant changes between initial and final BMD in groups A and B as well as for lumbar spine and total body. There was also no difference in lumbar spine and total between the two analyzed groups at the final and follow-up examination.
Conclusion: There are no long term changes of BMD in young adult coeliacs regardless of treatment with a GFD

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.