Dla lekarzy

E-biuletyn, luty/2013

E-biuletyn, luty/2013
V Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy KRAKÓW
20-21.09.2013

Zapraszamy do udziału w nadchodzącym V Środkowo Europejskim Kongresie Osteoporozy i Osteoartrozy w Krakowie, 20-21 września 2013.
Główne tematy: Osteoporoza, Osteoartroza i inne choroby kości i stawów, Tematy wolne

Wykład inauguracyjny wygłosi prof. S. Papapoulos; pt. „Novel therapy in osteoporosis”
II Komunikat zawierający pełne informacje dostępny jest na http://www.kongres.osteoporoza.pl/pl_index.php
Wybitni naukowcy przedstawią wykłady programowe. Przewidujemy równie¿ doniesienia uczestników w formie plakatów i referatów. Zapraszamy do zgłaszania prac link

Ważne daty:
Nadsyłanie streszczeñ 30.04.13
Wczesna rejestracja 30.06.13
Rezerwacja hoteli
(gwarantowana)
15.08.13

Rejestracja online oraz dodatkowe informacje: http://kongres.osteoporoza.pl/

FRAGILITY FRACTURE NETWORK

Zachęcamy do odwiedzenia strony Fragility Fracture Network (FFN) – organizacji kierowanej przez Prof. Davida Marsha. FFN w swojej dzisiejszej formie został założony i zarejestrowany w 2011r. Obecnie posiada 288 członków z całego świata, a lista mailingowa zawiera 1400 kontaktów.
FFN zorganizował już wiele krajowych i regionalnych spotkań, a jego misja mająca na celu promowanie multidyscyplinarnego podejścia do leczenia pacjentów ze złamaniami niskoenergetycznymi (łącznie z prewencją wtórną), jest znana wielu specjalistom z zakresu ochrony zdrowia. Celem FFN nie jest konkurowanie z innymi organizacjami zajmującymi się złamaniami niskoenergetycznymi, a raczej w duchu swojego „rodzica” – Bone and Joint Decade, obrał za cel stworzenie sieci ludzi aktywnie wspierających i działających na rzecz praktycznych zmian w prewencji i leczeniu tych złamań na całym świecie.

NORDIC WALKING DLA WSZYSTKICH

Nordic Walking to forma rekreacji polegająca na marszu ze specjalnie do tego celu przeznaczonymi kijami. Od zwyczajnego marszu odróżnia go to, że angażuje zdecydowanie więcej grup mięśniowych (szczególnie kończyn górnych i tułowia), a przy tym jest całkowicie bezpieczny. Zaletą tego sportu jest prostota, ale także fakt, że może być uprawiany przez każdego – nawet przez osoby ze zmianami zwyrodnieniowymi, czy osteoporozą. Do uprawiania go wystarczą kije i chęci. Aby ułatwić rozpoczęcie przygody z Nordic Walking na naszej stronie internetowej umieściliśmy krótką instrukcję dotyczącą doboru kijów i techniki marszu. Polecamy również zapoznanie się z ulotkami informacyjnymi na temat tego sportu: dla pacjentów i dla lekarzy.
A zatem maszerujmy po zdrowie!

PODSUMOWANIE SEMINARIUM „INNOWACJE W ORTOPEDII I TERAPII OSTEOPOROZY – OCENA DOSTÊPONOŚCI W POLSCE”

Celem Fundacji Watch Health Care jest gromadzenie informacji w zakresie ograniczeń w dostępie do podstawowych świadczeń zdrowotnych. W ramach swojej działalności edukacyjnej, dnia 11.01.2013 Fundacja zorganizowała kolejne spotkanie seminaryjne, tym razem skupiając się na ortopedii i problematyce osteoporozy. Zachęcamy do zapoznania się z podsumowaniem z jakże owocnego spotkania pod adresem http://www.osteoporoza.pl/attachments/1731_Innowacje%20w%20ortopedii%20i%20terapii%20osteoporozy%20-%20ocena%20dostepno%C5%9Bci%20w%20Poslce.pdf

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA W KALENDARIUM

W Polsce:

Zdrowe Kości 2013
8-9.03.2013, Poznañ

III Kongres Akademii Po Dyplomie – Geriatria 2013
16.03.2013, Warszawa

Top Medical Trends 2013
15-17.03.2013, Poznañ

XXIV Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne
11.05.2013, Warszawa

VIII Światowy Kongres Polonii Medycznej
23-26.05.2013, Kraków

Inżynieria Biomedyczna w chirurgii i sporcie
24-25.05. 2013, Szczyrk

10th Baltic Bone and Cartilage Conference
29.05-01.06.2013, Poznañ

I Ogólnopolski Kongres Starzenia się
Starszy Pacjent w Codziennej Praktyce Lekarskiej

14-15.06.2013, Sopot

100 lat Polskiej ortopedii, Dni Ortopedyczne
20-22 czerwca 2013, Poznań

Na Świecie:

Osteoporosis & other metabolic bone diseases
20-23.03.2013, Oxford, Wielka Brytania

IOF-ECCEO 13
17-20.04.2013, Rzym, Włochy

ECTS 2013 – 50th Anniversary
18-21.05.2013, Lizbona, Portugalia

14th EFORT Congress
5-8.06.2013, Istambuł, Turcja

Pozostałe Kongresy

red wydania mgr Kamila Boczoń

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: