Dla lekarzy

Fragility Fracture Network – by usprawniać leczenie i prewencję złamań osteoporotycznych


Z przyjemnością przedstawiamy nową inicjatywę, angażującą ludzi różnych profesji medycznych (lekarzy, pielęgniarki, fizjoterapeutów) skupionych na jednym celu – walce z osteoporozą i złamaniami niskoenergetycznymi.

Zachęcamy do zapoznania się z listem prezydenta FFN Prof. David’em Marsh’em w załączniku.

Celami incjatywy są:

– dążenie do rozpowszechniania na całym świecie najlepszych wielodyscyplinarnych praktyk w zakresie zapobiegania i zarządzania złamaniami oteoportycznymi

– wspieranie badań mających na celu opracowanie lepszych sposobów leczenia osteoporozy, sarkopenii i złamań

– wymuszenie zmiany polityki, która podniesie znaczenie złamań osteoportycznych w programach zdrowotnych poszczególnych krajów


Więcej informacji na stronie www


Zachęcamy jednocześnie do wzięcia udziału w I Światowym Kongresie FFN który odbędzie się w Berlinie
w dniach 6-8 września 2012 roku (rejestracja możliwa od stycznia 2012)
Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: