Dla lekarzy

FRAX – PRZEŁOM W DIAGNOSTYCE OSTEOPOROZY

Międzynarodowa Fundacja Osteoporozy (IOF) uznała opublikowanie raportu WHO Assessment of osteoporosis at the primary health care level oraz uruchomienie strony FRAX jako dwa bardzo istotne kroki w celu ułatwienia identyfikacji pacjentów ze zwiększonym ryzykiem złamania. 

 Profesor John Kanis w ww. raporcie zwraca uwagę na to, iż leczenie pacjentów z osteoporozą oparte o diagnostykę 10-cio letniego ryzyka złamania jest bardziej efektywne w stosunku do kosztów niż leczenie bazujące na pomiarach gęstości mineralnej kości.

(tłumaczenie tekstu ze strony IOF:
http://www.iofbonehealth.org/newsletters/20080222/)

Profesor Jean-Yves Reginster, sekretarz generalny IOF dodaje, że obecnie istnieje duża zgodność wśród specjalistów co do konieczności wdrożenia oceny ryzyka złamania oraz oceny koszto-efektywności leczenia w celu ustalenia odpowiednich progów interwencyjnych w leczeniu osteoporozy oraz jego refundowaniu.

Narzędzie FRAX zostało opracowane przez WHO w celu oceny ryzyka złamania u pacjentów. Pomiar opiera się na indywidualnym badaniu każdego pacjenta łączącym ryzyko wynikające z klinicznych czynników ryzyka takich jak: wiek, płeć, waga, wzrost oraz, jeśli to możliwe – z gęstości mineralnej kości (BMD) mierzonej w szyjce kości udowej. Powyższe dane wraz z informacjami o wcześniejszych złamaniach, złamaniach w rodzinie, spożyciu używek, przyjmowaniu leków mogących obniżać wytrzymałość kości lub schorzeniach takich jak np. RZS są uwzględniane w algorytmach FRAX które podają jako wynik (w formie procentowej) 10-cio letnie ryzyko złamania oraz 10-cio letnie ryzyko wystąpienia głównych złamań osteoporotycznych (złamania kręgowe, przedramienia, bliższego końca kości udowej lub ramiennej).
Modele obliczeniowe FRAX stworzone zostały na podstawie badań populacyjnych z Europy, Ameryki Północnej, Azji oraz Australii.

Kalkulator FRAX jest programem komputerowym dostępnym na stronie: link.

Niektóre tabele dostępne są również w wersji do druku.

Więcej informacji na stronach:
www.iofbonehealth.org
http://www.shef.ac.uk/FRAX/
http://www.who.int/chp/topics/rheumatic/en/index.html

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: