Szukaj
EnglishPolish

Nowości dla lekarzy

STRESZCZENIA: III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy, Kraków 24-26.09.09

Uprzejmie informujemy że streszczenia (125) wykładów i doniesień plakatowych
III Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy oraz
XV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy,
który odbył się w Krakowie w dniach 24-26.09.2009
dostępne są w portalu.Abstracts of lectures and presentations of the III Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis, Krakow 24-26.09.09.


Program naukowy i streszczenia prac w pliku / Scientific programme and abstracts in pdf
lub / or
Szczegółowe streszczenia / Detailed abstracts link


Więcej informacji o kongresie w / More information on the Congress in Archiwum Kongresów PTOA

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: