Dla lekarzy

L42 INIEKCJE DOSTAWOWE W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ – PLACEBO CZY LECZENIE?

III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 24-26.09.2009

Streszczenia:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009, vol 11 (Suppl. 2), s:99-100.
 
 
L42
INIEKCJE DOSTAWOWE W CHOROBIE ZWYRODNIENIOWEJ – PLACEBO CZY LECZENIE?
 
Jabłoński M. 
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
Najczęściej nie udaje się ustalić przyczyny zmian zwyrodnieniowych stawów, które szczególnie często lokalizują się w przedziale przyśrodkowym kolan kobiet po menopauzie. Stwierdzone w tych stanach niekorzystne zmiany właściwości reologicznych płynu stawowego m.in. wskutek zmniejszenia zawartości kwasu hialuronowego stały się przyczyną klinicznych prób zmniejszenia lub odwrócenia tych zaburzeń przez dostawowe podanie jego preparatów. Zmniejszenie objawów dysfunkcji po wstrzyknięciach dostawowych preparatów kwasu hialuronowego sprawiło, że tę metodę leczenia, zwaną wiskosuplementacją, stosuje się w lekarskiej praktyce reumatologicznej i ortopedycznej często. Jej uzasadnieniem są także wyniki randomizowanych prospektywnych badań wykazujących skuteczność takiego postępowania w stosunku do placebo w odniesieniu do stawu kolanowego. Innym sposobem próby modyfikacji przebiegu naturalnego choroby zwyrodnieniowej stawów są dostawowe wstrzyknięcia preparatów glikokortykosteroidów w zawiesinie mikrokrystalicznej o przedłużonym działaniu. Okres zmniejszenia dolegliwości bólowych w porównaniu z wiskosuplementacją podczas takiego leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego jest krótszy, a wielu autorów wskazuje na zagrożenia związane z katabolicznym wpływem glikokortykosterydów na tkanki łączne, w tym chrząstkę stawową. Wydaje się, że zjawiska występujące w innych dużych stawach uzasadniają ekstrapolację wyników badań nad stawami kolanowymi na inne.
 
 
L42
INTRAARTICULAR INJECTIONS FOR DEGENERATIVE JOINT DISEASE – A MERE PLACEBO?
 
Jabłoński M.
 
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
 
Degenerative joint disease usually remains idiopathic. The typical example of this pathology occurs in medial compartment of the knee joint of postmenopausal women. The rheological properties of the synovial fluid decline in joint degeneration and presumably are related to decrease of hyaluronic acid content. So treatment with intraarticular injections of this substance seems to be justified. The early results, confirmed later by randomized controlled studies, encouraged clinicians of rheumatology and orthopedics to widely use this method of alleviating symptoms of pain and joint stiffness. Intraarticular injections of glicocorticosteroids, predominantly as microcrystalline suspension, are definitely less effective and carry burden of potentially serious local and general side-effects. Needles to say such treatments could be applied to other joints.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: