Medycyna po Dyplomie. Zeszyt edukacyjny; luty 2010