Dla lekarzy

Wytyczne w sprawie diagnostyki osteoporozy – oceny ryzyka złamania w Polsce

Wytyczne zamieszczone w Medycynie po Dyplomie 1/2010.

 


Medycyna po Dyplomie. Zeszyt edukacyjny; luty / 1(30) / 2010, str. 1-2

 

wytyczne w sprAwie diagnostyki OSTEOPOROZY

 – Oceny ryzyka złamania w PoLSCE

III Środkowo Europejskiego Kongresu Osteoporozy i Osteoartrozy,

XV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii

i Polskiej Fundacji Osteoporozy

 

E. Czerwiński1, J. Badurski2, R. Lorenc3, J. Osieleniec1

1 Polskie Towarzystwo Osteoartrologii

2 Polska Fundacja Osteoporozy

3 Wielodyscyplinarne Forum Osteoporotyczne

 

Adres do korespondencji:

ul. Kopernika 32

31-501 Kraków,

e-mail: czerwinski@kcm.pl


(tekst w załączniku)


Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.