Szukaj
EnglishPolish

Osteoporosis International

Wyświetlam 14 artykułów, sortuj według:   

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 761-767 Gęstość mineralna kości i metabolizm kostny u pacjentów z dystrofią mięśniową Duchenne Bone mineral density and bone metabolism in Duchenne muscular dystrophy M. L. Bianchi (1) , A. Mazzanti (2),

Osteoporosis Int (2003) 14, 9: 773-779 Rola fizykoterapii u pacjentów po złamaniach osteoporotycznych Critical appraisal of physical rehabilitation measures after osteoporotic vertebral fracture Mehrsheed Sinaki Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Mayo Clinic,

Osteoporosis International, Czerwiec 2006 Wpływ inhibitorów cykoloksygenazy 2 na gęstość mineralną kości: wyniki Kanadyjskiego Wieloośrodkowego Badania Osteoporozy. J.B.Richards,L.Joseph,K.Schwartzman,N.Kreiger,A.Tonenhouse, D.Goltzman. Artykuł w załączeniu Inhibitory_cykoloksygenazy_na_BMD.pdfDownload

Osteoporosis International, Wrzesień 2006 Program Osteoporozy Posterydowej (Glicocorticoid-Induced Osteoporosis Program- GIOP) :nowy, kompleksowy i zakończony sukcesem program opieki nad pacjentem ,z poprawą wyników po roku . E.D.Newman,C.K.Matzko,T.P.Olenginski,J.L.Perruquet,T.M.Harrington,G.Maloney- Saxos,T.Culp,G.C.Wood. Streszczenie w załączeniu GIOP.pdfDownload