Dla lekarzy

KOBIETY Z CHOROBĄ WIEŃCOWĄ W WYWIADZIE MAJĄ STATYSTYCZNIE ZNAMIENNIE NIŻSZĄ MASĘ KOSTNĄ. WYNIKI [..]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s89.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s19.

 
 
 
P007
KOBIETY Z CHOROBĄ WIEŃCOWĄ W WYWIADZIE MAJĄ STATYSTYCZNIE ZNAMIENNIE NIŻSZĄ MASĘ KOSTNĄ. WYNIKI BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH REGIONU PODLASKIEGO
 
N.A.Nowak,(1) J.E.Badurski (1), J.Supronik(2), A.Dobrenko(1), S.Daniluk,(1) E.Z. Jeziernicka (1).
Centrum osteoporozy i Chorób Kostno- Stawowych, 15-461 Białystok, Waryńskiego6, i Oddział Chorób Wemętrznych i Osteoartrologii Szpiatala Śniadeckiego .Białystok.
 
Wprowadzenie: Są badania , wskazujące że osteoporoza u kobiet często towarzyszy miażdżycy, szczególnie naczyń wieńcowych , (1,2) a to może sugerować wspólne podłoże tych dwóch chorób. Podjęliśmy próbę oceny tego zjawiska wśród kobiet , uczestniczek badania epidemiologicznego dotyczącego wpływu czynników środowiskowych na metabolizm kostny i złamnia.
Materiał i Metody: 727 kobiet, w wieku powyżej 45 lat, dobranych losowo, mieszkanek województwa Podlaskiego , zostało poddanych badaniu . Wszystkie pacjentki wypełniły kwestionariusz dotyczący ich medycznej przeszłości i zgłosiły się na badanie DXA., które wykonaliśmy przy użyciu aparatu HOLOGIC QDR w szyjce kości udowej (sz.k.u.), i kręgosłupie lędźwiowym L1-L4. 173 z 727 pań podało w ankiecie istnienie od kilku lat , co najmniej od pięciu, zdiagnozowanej choroby wieńcowej (CHW). Średni wiek w tej grupie wynosił 56,2 . Kobiety te były pod stała kontrolą swoich lekarzy rodzinnych.
Wyniki: Kobiety z chorobą wieńcową w wywiadzie miały statystycznie znamiennie niższą masę kostną , p=0,002 w sz. k. u. w porównaniu do grupy kobiet bez CHW.

Średni T score
Brak CHW n=554
CHW n=173
p
Sz.k.u
-1,08
-1,42
P=0,002
L1-L4
-1,12
-1,3
P=0,15
Total hip
-0,11
-0,259
P=0,1

Wnioski:
Powyższe wyniki popierają teorię, że wypadnięcie funkcji jajników jest wspólną przyczyną zarówno utraty masy kostnej jak i miażdżycy .
 

N. A. Nowak1, J. E. Badurski1, A. Dobrenko1, J. Supronik2, S. Daniluk1, E. Z. Jeziernicka1,
1. Centre of Osteoporosis and Osteo- Articular Diseases, Warynskiego 6/2, 15-461Bialystok, Poland,
2. Dept. of Medicine and Osteoarthrology, Sniadecki Hospital, Bialystok, Poland

Background: Some studies provide data suggesting that osteoporosis in women is often associated with coronary atherosclerosis (1,2) which would indicate a common pathway of both diseases. We have looked into this hypothesis in women participating in the Bialystok Osteoporosis Study (BOS).
Materials and Methods: 727 women , residents of the Podlasie region were randomised for the study and completed a questionnaire concerning their medical history. 173 had coronary heart disease (CHD) diagnosed for several years (at least five). Women were under the care of general physicians. Bone mineral density was performed in all 727 women at the hip and lumbar spine using HOLOGIC QDR 4500 apparatus.
Results: Women with CHD had statistically significant (p=0,002) lower bone mineral density in the hip as compared with those without a history of CHD.

Data are shown below:
Mean T score
No CHD
CHD
Correlation
Neck
-1,08
-1,42
p=0,002
Total hip
-0,11
-0,259
p=0,1
L1-L4
-1,12
-1,3
p=0,1
Conclusion: This analysis would support an opinion that menopause as a common cause of bone loss and atherosclerosis in the studied population.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.