Dla lekarzy

KOBIETY Z NISKIM WSKAŹNIKIEM MASY CIAŁA MAJĄ RÓWNIEŻ NISKĄ MASĘ KOSTNĄ. WYNIKI BADAŃ […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s90.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s20.

 
 
 
P008
KOBIETY Z NISKIM WSKAŹNIKIEM MASY CIAŁA MAJĄ RÓWNIEŻ NISKĄ MASĘ KOSTNĄ. WYNIKI BADAŃ EPIDEMIOLOGICZNYCH REGIONU PODLASKIEGO
 
N.A.Nowak(1), J.E.Badurski,(1), A.Dobrenko(1), J.Supronik(2) S.Daniluk(1), E..Z. Jeziernicka (1)
1.Centrum Osteoporozy i Chorób Kostno-Stawowych, 15-461Białystok, Waryńskiego 6;
2. Oddział Chorób Wewnętrznych i Osteoartrologii Szpitala Śniadeckiego , Białystok.
 
Wprowadzenie: Niska masa ciała, poniżej 57 kg. w publikowanych badaniach epidemiologicznych jest uznawana za czynnik ryzyka osteoporozy. Podjęliśmy próbę oceny tego zjawiska w naszej populacji, w reprezentatywnej grupie kobiet, mieszkanek Białegostoku i okolicznych miejscowości, uczestniczek badania epoidemiologicznego. Celem niniejszego doniesienia jest porównanie wskaźnika masy ciała i gęstości masy kostnej.
Materiał i Metody: 727 kobiet , losowo dobranych, w wieku > 45 lat zgłosiło się na badania masy kostnej , które wykonaliśmy aparatem HOLOGIC QDR 4500SL, w szyjce kości udowej(sz.k.u.) i kręgosłupie lędźwiowym L1-L4, a także zmierzyliśmy wzrost i wagę pacjentek, obliczając wskaźnik masy ciała wg. wzoru: waga / wzrost(m) 2 .
Wyniki przedstawiają, że kobiety z niskim BMI <20kg/m2, mają statystycznie znamiennie niższą masę kostną we wszystkich miejscach pomiaru w stosunku do kobiet z prawidłowym BMI.
Średni T-score
BMI>20
 n=646
Niskie BMI <20n=81
p
T-score sz.k.u.
-1,12
-2,41
P=0,001
T-score total
-0,09
-1,79
P=0,000
T-score L1-L4
-1,13
-2,16
P=0,008
Wnioski: Wyniki tej analizy, podobnie do uzyskanych przez innych badaczy mogą wskazywać , że niska masa kostna częstsza jest u kobiet z niskim wskaźnikiem masy ciała .
 

N. A. Nowak1, J. E. Badurski1, A. Dobrenko1, J. Supronik2, S. Daniluk1, E. Z. Jeziernicka1,
1. Centre of Osteoporosis and Osteo- Articular Diseases, Warynskiego 6/2, 15-461 Bialystok, Poland,
2. Dept. of Medicine and Osteoarthrology, Sniadecki Hospital, Bialystok, Poland

Introduction: Low weight below 57 kg is in some epidemiological studies recognised as a risk factor for osteoporosis. We have evaluated this finding in our population on a representative sample of women from the region of Bialystok representing inhabitants of the city and surrounding countryside. The aim of this report is to compare body mass index and bone mineral density.
Materials and Methods: 727 women aged 545 years were selected and randomised for our epidemiological study. The subjects underwent bone mineral density measurement (BMD) of the hip and spine by DXA using the QDR4500 Hologic apparatus. Weight, height and body mass index were then calculated.
Results showed, that women with a low body mass index, <20 kg/m2 have a statistically significant lower mean bone mineral density in all three regions of the skeleton.
Mean BMD
BMI
Low BMI
 

p

 

 
> 20kg/m2 n=646
< 20kg/m2 n=81
 
T-score neck
-1,12
-2,41
p=0,001
T-score total
-0,09
-1,79
p=0,000
T-score L1-L4
-1,13
-2,16
p=0,008
 

Conclusions: This analysis strongly supports data from other populations indicating that low body mass index is also associated with low bone mass

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.