Dla lekarzy

Kontrowersje wokół artykułu British Medical Journal dt. diagnostyki pacjentów ze złamaniami niskoenergetycznymi

Dnia 26 maja 2015 roku w BMJ opublikowany został artykuł Profesora Jarvinnena i wsp. pt. Overdiagnosis of bone fragility in the quest to prevent hip fracture. Już po kilku dniach praca doczekała się odpowiedzi w postaci oficjalnego stanowiska International Osteoporosis Foundation w tej sprawie.

Autorzy w swojej pracy powołując się na malejące statystyki złamań bliższego końca kości udowej na świecie oraz istniejące wytyczne w kwestii leczenia osób ze złamaniami osteoporotycznymi, kwestionują zasadność powszechnego stosowania leków na osteoporozę (ze szczególnym uwzględnieniem najczęściej używanych bisfosfonianów).
Artykuł (dla zalogowanych na BMJ) oraz dyskusja z nim związana dostępny jest pod adresem www

W odpowiedzi IOF zaprezentowało stanowisko mówiące, że środowisko lekarzy rzeczywiście ma problem z osteoporozą. Wynika on jednak z niedodiagnozowania ogromnej grupy pacjentów. Jako przykład IOF przytacza średnie wyniki odnośnie leczenia z różnych krajów przedstawione w pracy Prof. Kanisa i wsp. (Kanis JA et al. The Osteoporosis Treatment Gap. JBMR 2014; 9:1926-1928). Pełna odpowiedź IOF dostępna jest pod adresem www.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.