Dla lekarzy

LEKI DOSTAWOWE W OSTEOARTROZIE

 

V Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 20-21.09.2013

Streszczenia:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2013, vol 15 (Suppl. 2).str 68-69


L29

Leki dostawowe w osteoartrozie

Jabłoński M.

Katedra i Klinika Rehabilitacji i Ortopedii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Słowa kluczowe: osteoartroza, leczenie dostawowe

         Osteoartoza jest najczęstszą chorobą stawów. Chociaż występuje przede wszystkim u kobiet po menopauzie, nierzadko dotyczy również mężczyzn. Stwierdzone w tych stanach niekorzystne zmiany właściwości reologicznych płynu stawowego m.in. wskutek zmniejszenia zawartości kwasu hialuronowego stały się przyczyną klinicznych prób zmniejszenia lub odwrócenia tych zaburzeń przez dostawowe podanie jego preparatów. Zmniejszenie objawów dysfunkcji po dostawowych wstrzyknięciach preparatów kwasu hialuronowego sprawiło, że tę metodę leczenia, czyli wiskosuplementację, stosuje się w lekarskiej praktyce reumatologicznej i ortopedycznej często. Jej uzasadnieniem są także wyniki randomizowanych prospektywnych badań wykazujących skuteczność takiego postępowania w stosunku do placebo w odniesieniu do stawu kolanowego. Innym sposobem próby modyfikacji przebiegu naturalnego choroby zwyrodnieniowej stawów są dostawowe wstrzyknięcia preparatów glikokortykosteroidów w zawiesinie mikrokrystalicznej o przedłużonym działaniu. Okres zmniejszenia dolegliwości bólowych w porównaniu z wiskosuplementacją podczas takiego leczenia zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego jest krótszy, a wielu autorów wskazuje na zagrożenia związane z katabolicznym wpływem glikokortykosterydów na tkanki łączne, w tym chrząstkę stawową. Wydaje się, że zjawiska występujące w innych dużych stawach uzasadniają ekstrapolację wyników badań nad stawami kolanowymi na inne stawy. Ostatnie lata przyniosły obiecujące próby kliniczne leczenia zmian zwyrodnieniowych chrząstki stawowej w osteoartrozie dostawowymi wstrzyknięciami bogatopłytkowych preparatów krwi i komórek macierzystych. Dostawowe podawanie innych preparatów, o charakterze homeopatycznym, nie było do tej pory poddane analizie spełniającej kryteria losowo dobranych prób klinicznych z użyciem placebo.

 

L29

Intraarticular medications in osteoarthritis

Jablonski M.

Chair and Department of Rehabilitation and Orthopedics, Lublin Medical University

Keywords: osteoarthritis, intraarticular, treatment

         Osteoarthritis is the most common joint illness. Although it prevails in postmenopausal women often occurs in men. Observed pathology of synovial fluid in this condition related to decrease of the hyaluronic acids content led to justification of viscosuplementation. This intraarticular treatment by injections of several types of synthetic hyaluronic acid is now recognized method of alleviating symptoms of osteoarthritis particularly of the knee joint (supported by the results of several double blind prospective studies) and is widely used both by rheumatologists and orthopedic surgeons. Another intraarticular method of treatment in osteoarthritis are injections of glucocorticosteroids in form of microcristalic suspension of prolonged action. The latter is less effective than the former and numerous authors indicate possible risks related to catabolic action of glucocorticosteroids on the articular cartilage and promotion of infection. It seems to be justified to extrapolate the clinical results of intraarticular injections in treatment of osteoarthritis of large joints onto the small ones. Some recent observations indicate that the intraarticular treatment of osteoarthritis could be performed with the use of platelet rich plasma and bone marrow stem cells.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: