Dla lekarzy

LEKI NA OSTEOPOROZĘ W RAMACH PROGRAMU 75+

 Z dniem 1.09.2016 weszła w Polsce w życie ustawa umożliwiająca darmowy dostęp do wybranych leków osobom, które ukończyły 75 lat. Lista leków została opublikowana przez Ministerstwo Zdrowia, jako załącznik do listy leków refundowanych.

Znalazło się na niej ponad 60 substancji czynnych stosowanych w różnych schorzeniach dotyczących pacjentów w wieku podeszłym.1
Osteoporoza została również uwzględniona w tym projekcie. Na liście leków znalazły się trzy substancje refundowane w leczeniu osteoporozy tj. : alendronian,  risendronian,  denosumab.


KTO MOŻE OTRZYMAĆ BEZPŁATNY LEK
Te leki są dostępne dla pacjentów, którzy ukończyli 75 lat życia, czyli najwcześniej w dniu 75 urodzin. Przysługują one uprawnionym pacjentom we wskazaniach określonych w decyzji o objęciu refundacją. Jeżeli lek jest refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach, to jest w nich wszystkich bezpłatny dla pacjenta. Jeżeli natomiast lek jest refundowany w określonych wskazaniach, to jest bezpłatny dla seniorów tylko i wyłącznie w tych właśnie wskazaniach.

Ma to szczególne znaczenie w przypadku leku denosumab ( Prolia) . Prawo do refundacji leku Prolia mają kobiety z osteoporozą pomenopauzalną, które spełniają następujące kryteria:
1. Ukończone 60 lat życia.
2. T-score mniejsze lub równe -2,5 mierzone metodą DXA.
3. Złamanie niskoenergetyczne.
4. Przeciwwskazania lub nietolerancja do stosowania doustnych bisfosfonianów lub niepowodzenie leczenia bisfosfonianami.
 

KTO MOŻE WYPISAĆ BEZPŁATNY LEK
Prawo do wypisania bezpłatnej recepty z literą S mają wyłącznie:
1. uprawnieni lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ);
2. uprawnione pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej;
3. lekarze wypisujący recepty pro auctore i pro familiae.

Lekarz specjalista leczący na osteoporozę pacjenta, który ukończył 75 lat może przekazać informacje o wskazaniach do zastosowania leku  dla lekarza POZ, na podstawie której lekarz POZ wystawi receptę na bezpłatne leki. Nie ma obowiązującego, urzędowego druku informacji dla lekarza POZ natomiast zgodnie z przepisami to zaświadczenie musi zawierać następujące dane2:
 - rozpoznanie
 -  rokowanie
 -  Informacja o ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w tym okresie ich stosowani i dawkowania
 -  informacja o sposobie leczenia
 -  informacja o wyznaczonych wizytach kontrolnych

Lek Prolia stosowany do tej pory w leczeniu osteoporozy głównie przez specjalistów, obecnie w ramach programu 75+ jest przepisywany również przez lekarzy POZ. Brak znajomości tego leku budzi czasami obawy, co do możliwości wykonania iniekcji podskórnej w ramach praktyki POZ.

Podanie leku Prolia nie różni się niczym od innych iniekcji podskórnych podawanych pacjentom w ramach POZ. Zgodnie z charakterystyką produktu lek jest podawany w iniekcji podskórnej raz na 6 m-cy w udo, brzuch lub ramię przez osobę przeszkoloną w zakresie wykonania iniekcji podskórnej3, czyli może być podany przez lekarza czy też pielęgniarkę w gabinecie zabiegowym.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9.06.2016  w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących bezpłatnie świadczeniobiorcom po ukończeniu 75. roku życia  Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. Zm

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej   Dz. U. z 2016 poz 1146

3 Charakterystyka produktu leczniczego Prolia

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.