Dla lekarzy

Najnowsze „Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości” już dostępne!

W ostatnim czasie na łamach czasopisma Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja ukazały się dwie publikacje omawiające sposób postępowania w odniesieniu do złamań osteoporotycznych kości.
 

Obecne „Zasady profilaktyki, rozpoznawania i leczenia osteoporotycznych złamań kości” są aktualizacją wydania z 2012 roku uwzględniające postęp jaki się dokonał w tej dziedzinie wiedzy i praktyki. Z racji starzenia się społeczeństwa złamania osteoporotyczne są coraz poważniejszym problemem leczniczym. Szacuje się, że w Polsce 2 700 osób przebyło złamanie niskoenergetyczne i na oddziałach urazowych stanowią one 75% obłożenia. Ryzyko kolejnego złamania wzrasta 2-10 krotnie po pierwszym złamaniu, dlatego kluczowe jest wdrożenie u tych osób leczenia osteoporozy. Niestety tylko około 20% chorych jest leczonych i ma szanse uniknięcia kolejnego złamania. Leczenie chirurgiczne złamań osteoporotycznych jest trudne z racji warunków miejscowych i ogólnych. Obniżona wytrzymałość kości powoduje, że uzyskanie dobrego zespolenia i jego utrzymanie stanowi często problem, a dodatkowo zrost kości jest opóźniony. Z drugiej strony średni wiek operowanych wynosi 80 lat, co wiąże się z dużym obciążeniem wieloma schorzeniami. Optymalną opiekę tych chorych zapewnia oddział ortogeriatryczny, a zapobieganie kolejnym złamaniom system oparty na koordynatorze FLS. W publikacji omówiono zarówno problemy ogólne, jak i szczegółowe zasad leczenia najczęstszych złamań osteoporotycznych. Oczekujemy, że akcja przyczyni się do poprawy wyników leczenia jak i zmniejszenia liczby kolejnych złamań. Prezentowane zasady postępowania zostały przyjęte w październiku 2017 roku, jako oficjalny dokument Krajowego Konsultanta w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Autorem prowadzącym opracowania był Prof. dr hab. med. E. Czer wiński.

Drugi artykuł podsumowuje najważniejsze założenia opieki nad złamaniami osteoporotycznymi w oparciu o dokument przygotowany przez Krajowego Konsultanta w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii – Prof. dr hab. n. med. Jarosława Czubaka oraz Prezesa Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego – Prof. dr hab. n. med. Marka Syndera. Autorami artykułu są pracownicy Zakładu Chorób Kości i Stawów UJ CM, którzy pomagali przy tworzeniu pierwotnego dokument. Artykuł dostępny jest w wersji dwujęzycznej (PL-ENG). 

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: