Dla lekarzy

Najnowsze wytyczne IOF i ESCEO diagnostyki i leczenia osteoporozy u kobiet w wieku pomenopauzalnym – dostępne online

Zachęcamy do zapoznania się z opublikowaną aktualizacją wytycznych z 2013 w sprawie diagnostyki i postepowania w osteoporozie pomenopauzalnej.

Według badań epidemiologicznych średnio 57% kobiet, będących w grupie wysokiego ryzyka złamania niskoenergetycznego, nie jest objęte programem terapeutycznym. W grupie osób ze złamaniem niskoenergetycznym tylko co 5-ta osoba otrzymuje leczenie antyresropcyjne pozwalające zminimalizować ryzyko kolejnego złamania. 

Opracowane wytyczne są efektem pracy przedstawicieli International Osteoporosis Foundation (IOF) oraz European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis ands Musculoskeletal Diseases (ESCEO) i stanowią aktualizację wytycznych z 2013. Publikacja została podparta najnowszymi wynikami badań w zakresie oceny stanu mikro architektury kostnej, praktycznego zastosowania FRAX® , tworzenia ośrodków Fracture Liasion Services, wpływu diety na ryzyko przyszłych złamań a także wzrostu ryzyka złamania po zaprzestaniu terapii lekowej. 

Pełną treść wytycznych w języku angielskim można znaleźć nieodpłatnie pod adresem www.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: