Dla lekarzy

OBUSTRONNA CHOROBA OSTEOCHONDRITIS DISSECANS STAWU KOLANOWEGO W MATERIALE KLINIKI CHIRURGII […]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s173.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s43.


P090
OBUSTRONNA CHOROBA OSTEOCHONDRITIS DISSECANS STAWU KOLANOWEGO W MATERIALE KLINIKI CHIRURGII URAZOWEJ I ORTOPEDII SZPITALA WOJSKOWEGO WE WROCŁAWIU

Maciej Kentel, Leszek Lewczyk, Krzysztof Tokarczuk, Wojciech Wodzisławski
Z IV Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu-
Klinika Chirurgii Urazowej i Ortopedii.
Kierownik Kliniki – dr n. med. Wojciech Wodzisławski
Adres do korespondencji: Maciej Kentel, 51-114 Wrocław
ul. Bezpieczna 12/2 Tel. 071/3657910 lub 0601732903

W latach 1996-2001 w Klinice Chirurgii Urazowej i Ortopedii 4 WSKzP we Wrocławiu, z powodu oddzielającej martwicy chrzęstno-kostnej stawu kolanowego, leczono 24 chorych- cztery kobiety i dwudziestu mężczyzn. Wiek chorych wahał się między 16 a 36 rokiem życia, średnio 22,5 lat. U sześciu chorych stwierdzono zmiany dotyczące obydwu stawów kolanowych. Wszyscy chorzy byli mężczyznami, wiek chorych wynosił od 16 do 24 lat, średnio 18,5 lat. U wszystkich, z powodu rozpoznania w badaniu artroskopowym świeżego wydzielenia fragmentu chrzęstno-kostnego wykonano plastykę chrząstki. U pięciu chorych stwierdzono osteochondritis dissecans kłykcia przyśrodkowego kości udowej, u jednego zmiana dotyczyła kłykcia bocznego. Na wykonanych kontrolnych badaniach radiologicznych stwierdzono bliźniacze ogniska OCD w drugim stawie kolanowym.
Do badania kontrolnego zgłosiło się 6 leczonych. Czas obserwacji wynosił od 2 miesięcy do 4 lat, średnio 1,5 roku. Autorzy przedstawiają uzyskane rezultaty kliniczne i radiologiczne. U dwóch chorych stwierdzono powikłania pod postacią nawracających wysięków, ograniczenia ruchów stawu kolanowego i okresowych dolegliwości bólowych.

P090
BILATERAL OSTEOCHONDRITIS DISSECANS OF THE KNEE FROM THE DEPARTMENT OF ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY, MILITARY HOSPITAL WROCLAW, POLAND

M. Kentel, L. Lewczyk, T. Tokarczuk, W. Wodzisławski,
Department of Orthopaedics and Traumatology of Military Hospital Wrocław, Poland

In our department, 24 patients (4 women and 20 men) AT A mean age of 22,5 (16-36) years, were diagnosed and treated with osteochondritis dissecans of the knee between 1996 to 2000. A bilateral lesion was found in 6 patients (6 men) at a mean age of 18,5 (16-24) years. All patients were diagnosed by arthroscopy and treated by chondroplasty. Osteochondritis dissecans in 5 patients was located in the medial femoral condyle, and in 1 patient in the lateral femoral condyle. Radiological examination of the contralateral knee in these patients, showed osteochondritis dissecans in the same condyles.
In a follow-up of 2months to 4 years (average 1,5 years), 2 patients had recurrent exudates, limited range of motion, occasional pain of the knee. Operative methods and follow-up were presented.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: