Długtrwały stosowanie NLPZ dwukrotnie zwiększa ryzyko zgonu z powodów sercowo-naczyniowych?

ŚWIATOWY DZIEŃ OSTEOPOROZY W POLSCE

Światowy Dzień Osteoporozy jest najważniejszym wydarzeniem informującym i edukującym opinię publiczną oraz zarządzających służbą zdrowia w zakresie zapobiegania chorobie, o której wciąż wiadomo bardzo mało. Wraz ze zwiększającą się z roku na rok liczbą państw uczestniczących oraz zaplanowanych imprez z nim związanych, Światowy Dzień Osteoporozy dociera do coraz większej grupy osób.

Osteoporoza jest chorobą cichą i ukrytą, lecz jej drastyczne konsekwencje są widoczne u milionów chorych na całym świecie. Złamania kręgów są najczęstszym typem złamań niskoenergetycznych niemniej wciąż pozostają w większości niezdiagnozowane i nieleczone.

W dniach 24-26 września 2009 w Krakowie odbył się III Środkowo Europejski
Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy. Kongres był organizowany pod auspicjami International
Osteoporosis Foundation.

Kongres był największym wydarzeniem naukowym w tej dziedzinie w Europie
Środkowej, uczestniczyło w nim 750 lekarzy w tym 80 z zagranicy. W ciągu 3 dni obrad
zaprezentowano 55 wykładów oraz 70 plakatów. Wykłady były symultanicznie tłumaczone
na język angielski i polski.

Uwzględniając realia podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce, gdzie czas wizyty przewidziany na jednego pacjenta jest bardzo ograniczony, a obliczenie ryzyka złamania przy korzystaniu z kalkulatora FRAX® umieszczonego w internecie jest czasochłonne lub wręcz niemożliwe, stworzone zostało w współpracy z J.A.Kanisem (WHO) bardzo proste narzędzie będące modyfikacją kalkulatora internetowego tzw. ręczny kalkulator FRAX®.

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.