Dla lekarzy

Sprawodzanie z III Kongresu Osteoporozy w Krakowie, 24-26.09.09 / Report on the III Congress on Osteoporosis in Krakow, 24-26.09.09

W dniach 24-26 września 2009 w Krakowie odbył się III Środkowo Europejski
Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy. Kongres był organizowany pod auspicjami International
Osteoporosis Foundation.

Kongres był największym wydarzeniem naukowym w tej dziedzinie w Europie
Środkowej, uczestniczyło w nim 750 lekarzy w tym 80 z zagranicy. W ciągu 3 dni obrad
zaprezentowano 55 wykładów oraz 70 plakatów. Wykłady były symultanicznie tłumaczone
na język angielski i polski.
III Central European Congress on Osteoporosis and Osteoarthritis was held on 24-26 September
2009 in Krakow. It was organized under the auspices of the International Osteoporosis Foundation.

The Congress was the biggest scientific event in this field in Central Europe, attended by 750
doctors, including 80 from abroad. 55 lectures and 70 posters were presented during 3 days
of discussions. Lectures were simultaneously translated into English and Polish.Pełny tekst w załączniku
/ See the appendix


Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: