Dla lekarzy

L43 PESRPEKTYWY ZASTOSOWANIA NOWYCH TERAPII W LECZENIU CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW

III Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 24-26.09.2009

Streszczenia:
Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2009, vol 11 (Suppl. 2), s:100.
 
 

L43
PESRPEKTYWY ZASTOSOWANIA NOWYCH TERAPII W LECZENIU CHOROBY ZWYRODNIENIOWEJ STAWÓW
 
Filipowicz-Sosnowska A. 
Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytutu Reumatologii im.Prof.E.Reicher w Warszawie
 
Choroba zwyrodnieniowa stawów (osteoartroza) jest najczęściej występującą chorobą stawów, istotną przyczyną niepełnosprawności i poważnym problemem społeczno-ekonomicznym. Głównymi szybko działającymi lekami, zalecanymi w rekomendacjach leczenia choroby zwyrodnieniowej stawów są leki przeciwbólowe (acetaminofen) oraz niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ). Leki wolnodziałające dzielą się na leki: modyfikujące objawy choroby i modyfikujące przebieg choroby wpływające prospektywnie na zahamowanie progresji zmian radiologicznych. Doniesienie jest przeglądem literaturowym ostatnich badań nad skutecznością nowych terapii stosowanych w leczeniu choroby zwyrodnieniowej stawów. Aktualne badania nad stosowaniem siarczanu glukozaminy (GUIDE Study) wykazały istotnie większą jego skuteczność w eliminacji objawów choroby w porównaniu z acetaminofenem i placebo. Siarczan glukozaminy stosowany w tym badaniu był lekiem przepisywanym na recepty, mimo że wiele preparatów glukozaminy jak chlorowodorek glukozaminy są traktowane jako suplement diety, posiadają inny skład i inny sposób dawkowania. Wyniki badań nad innymi preparatami glukozaminy, przeprowadzone zostały na małych grupach chorych i na ogół nie są powtarzalne, co wiąże się z różnicami farmaceutycznymi i farmakologicznymi.
W randomizowanych, międzynarodowych, podwójnie zaślepionych badaniach klinicznych wykazano, że diacereina wykazała dużą skuteczność jako lek modyfikujący objawy choroby u chorych z nasiloną bolesnością stawów kolanowych. W innym badaniu (STOPP Study) wykazano, znamienną redukcję minimalnego zwężenia szerokości szpary stawowej w grupie chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, otrzymujących siarczan chondroityny w porównaniu z chorymi otrzymującymi placebo (0<0,0001). Odsetek chorych z progresją radiologiczną był istotnie mniejszy w grupie otrzymującej siarczan chondroityny w porównaniu z grupą otrzymującą placebo (28% vs 41%). Nasilenie bólu zmniejszyło się istotnie u chorych leczonych siarczanem chondroityny w porównaniu z grupą przyjmującą placebo ( p<0,01). Wyniki tych badań wskazują, że długotrwały efekt stosowania siarczanu chondroityny jest skuteczny jako lek modyfikujący objawy choroby i modyfikujący strukturę chrząstki. Szereg badań podnosi rolę zapalenia w destrukcji stawów u chorych na chorobę zwyrodnieniową. Interleukina 1 (IL-1) odgrywa istotną rolę w progresji zmian stawowych. Antagonista receptora IL-1 (IL-1Ra), anakinra okazała się skuteczna w leczeniu zmian zapalnych i destrukcji stawów u chorych na reumatoidalne zapalenie stawów (rzs). Ostatnio przeprowadzono szereg badań nad skutecznością dostawowego stosowania anakinry u chorych z chorobą zwyrodnieniową stawów kolanowych, jednak wyniki tych badań są kontrowersyjne. Inne doniesienia wskazują, że kolejnym kandydatem do leczenia choroby zwyrodnieniowej rąk jest dipiridamol stosowany w skojarzeniu z małymi dawkami prednisolonu (CRX-102). Preparat ten wykazał statystycznie istotną przewagę w zmniejszeniu bólu i zapalenia w osteoporozie rąk w porównaniu z placebo. Kolejne badania nad nowymi cząsteczkami mogą przynieść znaczący przełom w leczeniu tej ciężkiej prowadzącej do niepełnosprawności choroby.
 

L43
PERSPECTIVES OF APPLICATION OF NEW THERAPIES IN TREATMENT OF OSTEOARTHRITIS
 
Filipowicz-Sosnowska A. 
Klinika i Poliklinika Reumatologii Instytutu Reumatologii im.Prof.E.Reicher w Warszawie
 
(English version of the abstract not submitted)

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.