Dla lekarzy

Zeszyt Osteoporoza

Twój Magazyn Medyczny 2/2004 – Osteoporoza I


Artykuły w zeszycie:

1.
dr hab. med. Edward Czerwiński

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowskie Centrum Medyczne,
dr med. Robert Chrzan
Katedra Radiologii CM UJ
Współczesne techniki obrazowania osteoporozy
Current techniques of osteoporosis imaging

2. 
prof. dr hab. med. Alina Warenik-Szymankiewicz, dr med. Radosław Słopień,
dr med. Błażej Męczekalski
Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu
kierownik Katedry i Kliniki: prof. dr hab. med. Alina Warenik-Szymankiewicz
Menopauza i jej wpływ na osteoporozę
Menopause and its influence on the osteoporosis

 3.
prof. dr hab. med. Włodzimierz Baranowski
Klinika Chorób Kobiecych, Wojskowy Instytut Medyczny MON
Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Włodzimierz Baranowski
Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego: gen. bryg. prof. dr hab. med. Marek Maruszyński
Nowe możliwości farmakologicznego leczenia i profilaktyki osteoporozy
Prevention and treatment of osteoporosis – new pharmacological perspectives

 4.
dr med. Diana Jędrzejuk

Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii Akademii Medycznej we Wrocławiu
Kierownik: prof dr hab.med. Andrzej Milewicz
Osteoporoza wywołana glikokortykosteroidami
Corticosteroid-induced osteoporosis

 5.
lek. med. Dariusz Chmielewski
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Akademii Medycznej w Warszawie,
Kierownik: Prof. dr hab. med. Andrzej Górecki
Zapobieganie osteoporozie
Osteoporosis prevention

 6.
prof. dr hab. med. Jacek Sieradzki
Katedra i Klinika Chorób Metabolicznych
Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
kierownik: prof. dr. hab. med. Jacek Sieradzki
Osteoporoza w cukrzycy
Diabetic osteopenia

7.
dr hab. med. Marek Bolanowski
Katedra i Klinika Endokrynologii i Diabetologii
Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Kierownik: prof. dr hab. med. Andrzej Milewicz
Czynniki ryzyka osteoporozy
Osteoporosis’ risk factors

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.