grudzień 2008

Wyświetlam 14 artykułów, sortuj według:  

Statut PTOA Rozdział I Postanowienia ogólne  1 Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Osteoartrologii zwane w dalszej części statutu Towarzystwem. 2 Terenem działalności jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą jest Kraków. 3 Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie prawa

PFO jest instytucją pożytku publicznego, non-profit, nie prowadzącą działalności gospodarczej. §1. PFO została ustanowiona w 1990 roku i zarejestrowana w Sądzie Praga-Południe w Warszawie (N.R. 1128/91) z woli Fundatorów stanowiących równocześnie jej Zarząd Główny: Przewodniczący - Prof. dr hab. med.