Dla lekarzy

Rola suplementacji wapnia w fizjologicznym starzeniu się układu mięśniowo- szkieletowego

Na stronie Osteoporosis International ukazał się artykuł przedstawiający stanowisko ekspertów European Society and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases (ESCEO) oraz International Osteoporosis Foundation, w sprawie kontrowersyjnej suplementacji wapnia. Artykuł dostępny jest nieodpłatnie dla wszystkich zainteresowanych. 

Temat suplementacji wapnia pozostaje dyskusyjną kwestią. W ostatnich latach pojawiają się coraz liczniejsze 
badania i metanalizy w kierunku roli wapnia w zapobieganiu złamaniom i jego związku ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału mięśnia sercowego. Opublikowany 20 listopada 2016, w OI przegląd literatury, efekt pracy specjalistów ESCEO i IOF zawiera ponad 90 odniesień do literatury. 

Autorzy podejmują się odpowiedzi na pytanie czy suplementacja wapnia (z lub bez witaminy D), stosowana u osób w starszym wieku ma swoje uzasadnienie mimo ewentualnych powikłań. Efektem wspólnej pracy było ustalenie kilku podstawowyh wniosków:

1. Suplementacja wapnia połączona z witaminą D daje wymierny efekt w postaci niewielkiej redukcji liczby złamań.  Do tej pory nie   udało się udowodnić by wdrożenie tej strategii w skali populacji jako rozwiązanie systemowe było efektywne.

2. Redukcja liczby złamań będące efektem samodzielnej suplementacji wapnia nie znajduje potwierdzenia w literaturze naukowej.

3.  Do efektów uocznych stosowania suplementacji wapnia zaliczamy kamienie nerkowe oraz dolegliwości ze strony układu            pokarmowego. 

4. Za redukcję liczby upadków odpowiada w głównej mierze suplementacja witaminy D, nie zaś suplmentacja wapnia.  

5. Twierdzenia o zwiększonym ryzyku epizodów sercowo-naczyniowych jako skutek stosowania suplementacji wapnia nie są  wystarczające w świetle obecnie dostępnych doniesień. 

Reasumując eksperci zalecają by suplementacja wapnia, w połączeniu z suplementacją witaminy D była stosowana u osób z dużym ryzykiem niedoboru wapnia i witaminy D oraz u osób leczonych na osteoporozę.
 
Pełna treśćartukułu dostępna jest pod adresem www.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: