Dla lekarzy

Rutynowe badania screeningowe z wykorzystaniem FRAX mogą zmniejszyć liczbę złamań bkk udowej nawet o 28%!

Opublikowane w grudniowym numerze Lancet badania dowodzą jak przy niewielkich nakładach finansowych można poprawić jakość życia starszych kobiet narażonych na ryzyko złamania.

Opublikowane 15 grudnia na łamach Lancetu wyniki badań zespołu University of East Anglia (UEA) potwierdzają że już prosty kwestionariusz w połączeniu z badaniami gęstości kości dla wybranych osób pozwala zidentyfikować osoby w grupie ryzyka złamania bkk udowej.

Badanie objęło 12 000 pacjentów i zakładało wykorzystanie lekarzy POZ w procesie identyfikacji. Po uzyskaniu zgody pacjentek na udział w projekcie badawczym stwierdzono redukcję ryzyka złamania bkk udowej o 28% (5-letnia obserwacja) w porównaniu do grupy nie włączonej do badania. Projekt jest efektem szeroko zakrojonej współpracy pomiędzy UEA a Sheffield University oraz badaczy z jednostek tj. University of Southampton, Bristol, Birmingham, Manchester, York i  ponad 100 lekarzy POZ.

Zespół wykorzystał opracowany w University of Sheffield kalkulator FRAX, pozwalający określić prawdopodobeństwo złamania bkk udowej lub innego złamania osteoporotycznego (tj. kręgosłupa, bkk ramiennej, Collesa) celem identyfikacji starszych kobiet w grupie ryzyka. 

W sumie w badaniu udział wzięło 12 483 kobiety w wieku 70-85 zrekrutowanych spośród ponad 100 gabinetów POZ rozsianych na siedmiu regionach (Birmingham, Bristol, Sheffield, Manchester, Norwich, Southampton i York). Badanie screeningowe objęło połowę kobiet, pozostałe zaś weszły do grupy kontrolnej.

W ramach grupy screeningowej leczenie zalecono w 1/7 przypadkach – tych które były w najwyższej grupie ryzyka. Inicjatywa leczenia najczęściej wychodziła z strony badanych kobiet i ich lekarzy rodzinnych (3/4 kobiet z tej grupy była na leczeniu osteoporotycznym przez conajmniej 6 miesięcy trwania projektu).

Mimo iż screening nie wpłynął na zmniejszenie wszystkie rodzajów złamań osteoporotycznych, to istniały silne dowody potwierdzające skuteczność takiego postępowania w kontekście złamań bkk udowej. W grupie objętej screeningiem było w sumie o 54 mniej złamąń bkk udowej w porównaniu do grupy kontrolnej. 

Dodatkowo autorzy badania podkreślają że 1/111 złamań u kobiet można zapobiec zaś wczesna analiza już na tym etapie potwierdza kosztoefektywność takiego działania.

Więcej informacji w publikacji na stronie Lancet tutaj.    

   

Źródło: www.iofbonehealth.org/news/screening-could-catch-quarter-hip-fractures-they-happen

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: