Dla lekarzy

Spadający odsetek złamań biodra w USA – zagadka rozwiązana?

Badacze Framingham Heart Study opublikowali wyniki 40 letniej obserwacji w JAMA internal medicine. 

        Na przestrzeni ostatnich lat, odsetek złamań bliższego końca kości udowej, standaryzowany do wieku, w USA zmniejszał się. Mimo, iż zjawisko to było łączone z efektami wdrażanego leczenia osteoporotycznego, to badacze nie byli do końca przekonani, że jest to jedyne wyjaśnienie. Odpowiedzi udzielić mogą prowadzone od 1948 roku badania Framingham Heart Study, zajmujące się czynnikami ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, w tym czynnikami związanymi ze stylem życia tj. dieta czy używki. Aktualnie badaniem objęte jest już czwarte pokolenie mieszkańców Framingham. 


         W swoim badaniu Swayambunathan i wsp. zawarli wyniki obserwacji w latach 1970-2010 (4 918 mężczyzn oraz 5 634 kobiet). Autorzy zaobserwowali spadek odsetka (standaryzowany do wieku) złamań bkk udowej o 4,4% w badanym okresie. Analiza wykazała istnienie korelacji pomiędzy zmniejszeniem odsetka złamań a spadającą liczbą osób palących i nadużywających alkohol. W badanym okresie odsetek palących spadł z 38% na początku obserwacji do 15% pod jej koniec. Analogicznie zaobserwowano spadek nadmiernego spożycia alkoholu z 7 do 4,5%.  Autorzy uwzględniając pozostałe istotne czynniki ryzyka zaobserwowali, że odsetek osób z niedowagą lub otyłością i wczesną menopauzą pozostał na podobnym poziomie przez cały okres obserwacji.

        Autorzy podkreślają, że wskazywanie leczenia osteoporotycznego jako jedynego czynnika wpływającego na obniżenie częstości złamań bkk udowej jest nieuzasadnione. Oprócz leczenia należy należy kłaść nacisk na modyfikację modyfikowalnych czynników – nawyków życiowych pacjentów tj. palenie czy spożywanie alkoholu. 

Więcej informacji (w języku angielskim) dostępne pod adresem www

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: