Dla lekarzy

STAN UKŁADU KOSTNEGO U OSÓB ZE SCHYŁKOWĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK LECZONYCH HEMODIALIZĄ LUB DIALIZĄ [..]

XI Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
V Krakowskie Sympozjum Osteoporozy
Kraków 27-29.09.2001

Streszczenia:
wersja polska
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA, s115.
Druk: Drukarnia Skinder, ISBN – 83-904008-5-5

wersja angielska
Osteoporosis International 2001; vol. 12 (Suppl 1), s27.

 
 
 
P033
STAN UKŁADU KOSTNEGO U OSÓB ZE SCHYŁKOWĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK LECZONYCH HEMODIALIZĄ LUB DIALIZĄ OTRZEWNOWĄ
 
Wojciech Pluskiewicz1, Piotr Adamczyk1, Krystyna Szprynger1, Zenon Halaba2, Dariusz Karasek1, Maria Szczepańska1, Bogna Drozdzowska1.
1 Śląska Akademia Medyczna w Katowicach.
2NZOZ, Zabrze. Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, ul. 3 Maja 13/15, 41-800 Zabrze.
 
Celem pracy była ocena stanu szkieletu u 21 osób (12 płci żeńskiej i 9 płci męskiej o średnim wieku 16+/-3,8 lat, wzroście 1.46+/-0.18 m, masie ciała 43,8+/-14,9 kg) ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializą lub dializą otrzewnową (średni czas dializy 3,1+/-2,8 lat). Aparatem Lunar DPX-L oceniono gęstość mineralną kręgosłupa (spine-BMD [g/cm2]) i całego szkieletu (total body BMD, TB-BMD) oraz aparatem DBM Sonic 1200 zmierzono w paliczkach dłoni prędkość fali ultradźwiękowej zależną od amplitudy (Ad-SoS [m/s]).
Table 1. Średnie wartości (+/-SD) badanych parametrów.
 
Ad-SoS
Z-score
Spine BMD
Z-score
TB BMD
Z-score
Średnia +/-SD
1937 +/-78
-3,2 +/-4,3
0,915 +/-0,25
-1,32 +/-2,11
0,940 +/-0,12
-1,29 +/-1,31
Table 2. Korelacje pomiędzy badanymi parametrami.
 
Spine BMD
TB BMD
wiek
czas dializy
wzrost
masa ciała
Ad-SoS
r=0,53 p=0,01
r=0,59
p=0,004
NS
r=-0,58
p=0,006
r=0,57
p=0,006
NS
 
Spine BMD
r=0,83
p<0,001
NS
r=-0,45
p=0,04
r=0,55
p=0,009
r=0,50
p=0,02
TB -BMD
r=0,83
p<0,001
NS
r=-0,48
p=0,003
r=0,67
p=0,001
r=0,73
p<0,001
Wniosek: Wykazano znaczny wpływ choroby na stan szkieletu u osób ze schyłkową niewydolnością nerek leczonych hemodializą lub dializą otrzewnową. Parametry densytometryczne i ultradźwiękowe były znamiennie niższe w porównaniu ze zdrową populacją w tym wieku i nie ujawniły normalnie obserwowanego, zależnego od wieku przyrostu ich wartości.
 
 
 
P033
SKELETAL STATUS IN SUBJECTS WITH END-STAGE RENAL FAILURE TREATED WITH HAEMODIALYSIS OR PERITONEAL DIALYSIS
Wojciech Pluskiewicz1, Piotr Adamczyk1, Krystyna Szprynger1, Zenon Halaba2, Dariusz Karasek1, Maria Szczepanska1, Bogna Drozdzowska1,1Silesian School of Medicine in Katowice, 2NZOZ, Zabrze, Clinic of Internal Dis., 3 Maja 13/15 str., 41-800 Zabrze, Poland
The aim of the study was to assess skeletal status in 21 subjects (12 females and 9 males) with end-stage renal failure treated with haemodialysis or peritoneal dialysis. Mean age was 16+/-3.8 years, mean height was 1.46+/-0.18 m, mean weight was 43.8+/- 14.9 kg, and mean dialysis duration was 3.1+/-2.8 years. Skeletal status was evaluated by bone mineral density (BMD [g/cm2]) measurements of the lumbar spine and total body (TB) using the Lunar DPX-L (USA) and by quantitative ultrasound of the phalanges using the DBM Sonic 1200 (Igea, Italy) which measures amplitude-dependent speed of sound (Ad-SoS [m/s]).
Table 1. Mean values of parameters measured.
Ad-SoS                Spine BMD TB BMD
Z-score                 Z-score                 Z-score
Mean ±SD 1937±78                           -3.2±4.3 0.915±0.25
-1.32±2.11 0.940±0.12 -1.29±1.31
Table 2. Correlations between parameters studied.
 
Spine BMD
TB BMD
age
dialysis duration
height
weight
Ad-SoS
r=0.53
r=0.59
NS
r=-0.58
r=0.57
NS
 
p=0.01
p=0.004
 
p=0.006
p=0.006
 
Spine
r=0.83
NS
r=-0.45
r=0.55
r=0.50
BMD
 
p< 0.001
 
p=0.04
p=0.009
p=0.02
TB BMD
r=0.83
NS
r=-0.48
r=0.67
r=0.73
 
>p< 0.001
 
 
p=0.003
p=0.001
p< 0.001
 
Conclusion: Skeletal status in subjects with end-stage renal failure treated with haemodialysis or peritoneal dialysis is strongly affected by the disease. Ultrasound and densitometric para­meters were decreased in comparison to the healthy population, and they did not reveal the normally observed age-dependent accretion.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.