gęstość kości Tag

Wyświetlam 4 artykuły, sortuj według:   

II Środkowo Europejski Kongres Osteoporozy i Osteoartrozy oraz XIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy, Kraków 11-13.10.2007 Streszczenia: Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja 2007, vol 9 (Suppl. 2), s195-196. P50 WPŁYW SUPLEMENTACJI CYNKIEM NA WYTRZYMAŁOŚĆ KOŚCI KOROWEJ W WARUNKACH

MEDICINA SPORTIVA Vol. 4 (Suppl. 1): S105 - S110, 2000 Zmiana wybranych morfometrycznych, ultrasonometrycznych i densytometrycznych parametrów kości odwodowych u młodych samic szczurów pod wpływem intensywnego treningu (Changes of selected morphometric, ultrasonometric and densitometric parameters of femoral bones of female

MEDICINA SPORTIVA Vol. 4 (Suppl. 1): S111 - S125, 2000 The influence of physical activity on bone mineral density in 50-77 years old women Zbigniew Szyguła1, Dorota Kordiak-Drzał, Agnieszka Gujda 1Zakład Medycyny WF i Sportu, Akademia Wychowania

Streszczenia zjazdu PTOiTr - 2000 (W83) Alina Warenik-Szymankiewicz, Marzena Maciejewska, Radosław Słopień Katedra i Klinika Endokrynologii Ginekologicznej AM w Poznaniu ul. Polna 33, 60-535 Poznań Istotnym czynnikiem determinującym masę i gęstość kości w wieku dorosłym