Streszczenia zjazdu PTOiTr – 2000

Wyświetlam 94 artykułów, sortuj według:  

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 2000, Streszczenia, W42 Marcin Ostrowski, Jan Orłowski, Jacek Laskowski, Piotr Zakrzewski, Klinika Chirurgii Narządu Ruchu CMKP w Warszawie SPSK nr. II w Otwocku, Kierownik Kliniki prof. dr. hab.

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 2000, Streszczenia, W32 Andrzej Pozowski Specjalistyczny Rehabilitacyjno – Ortopedyczny Zespół Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu W artykule autorzy omawiają wyniki średnioodległe chorych u których zastosowano realloplastykę pierwszą lub kolejną części

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 2000, Streszczenia, W33 Kazimierz Rąpała, Włodzimierz Ozonek, Marcin Obrębski Klinika Ortopedii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, Konarskiego 13, 05-400 Otwock Adres do korespondencji: ul Barcicka 47, 01-839 Warszawa