Szukaj

lite przeszczepy korowo-gąbczaste Tag

Wyświetlam 1 artykuł, sortuj według:   

Streszczenia zjazdu PTOiTr - 2000 (W8) Król R. Klinika Ortopedii i Traumatologii PAM w Szczecinie Szereg czynników warunkuje pomyślny wynik realloplastyki stawu biodrowego. Jednym z podstawowych warunków jest stabilne zakotwiczenie panewki endoprotezy w miejscu