obrazowanie Tag

Wyświetlam 2 artykuły, sortuj według:   

Streszczenia zjazdu PTOiTr - 2000 (W91) Piperkovski T, Popovska A, Vidoevski G, Dzoleva R. Klinika Chirurgii Ortopedycznej, Wydział Lekarski w Skopje, Macedonia Dokonaliśmy próby oceny różnych metod służących do wykrywania rozerwania pierścienia rotatorów barku. Do

Streszczenia zjazdu PTOiTr - 2000 (W92) Piperkovski T, Popovska A, Vidoevski G, Dzoleva R. Klinika Chirurgii Ortopedycznej, Wydział Lekarski w Skopje, Macedonia Dokonaliśmy próby oceny różnych metod służących do wykrywania rozerwania pierścienia rotatorów barku. Do