Dla lekarzy

Trwa nabór wniosków w ramach „Programu koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych”

 W ramach prowadzonego naboru wybrani zostaną beneficjenci makroregionów, którzy bedą realizowac założenia programu profilaktyki zdrowotnej złamań, oparte na zasadach podobnych do stosowanego na świecie Fracture Liaison Service oraz Systemu Zapobiegania Złamaniom (2015-2016 w Polsce).

Głównym celem programu profilaktycznego jest wdrożenie w ośrodkach uczestniczących w programie skoordynowanego systemu wczesnej identyfikacji kobiet w wieku 50-70 lat zagrożonych złamaniami niskoenergetycznymi oraz chorych z już dokonanymi złamaniami i kierowania ich do właściwych ośrodków zajmujących się diagnostyką, prewencją  i leczeniem osteoporozy.

Realizacja programu profilaktycznego będzie polegać na realizacji komponentu edukacyjnego skierowanego do kadry medycznej: lekarzy i pielęgniarek POZ, pielęgniarek zatrudnionych  w poradniach specjalistycznych leczenia osteoporozy, koordynatorów zatrudnionych w szpitalach oraz komponentu medycznego polegającego na udzielaniu świadczeń zdrowotnych osobom zakwalifikowanym do programu (konsultacja u pielęgniarki i lekarza specjalisty w poradni specjalistycznej, badania densytometryczne: kości kręgosłupa lędźwiowego i jednej z szyjek kości udowej, kości kręgosłupa lędźwiowego, jednej z szyjek kości udowej, RTG boczne kręgosłupa, RTG kości przedramienia).

W konkursie zgodnie z założeniami SzOOP POWER udział brać może:
1. Uczelnia medyczna działająca w oparciu o ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym lub
2. Instytut badawczy uczestniczący w systemie ochrony zdrowia działający w oparciu o ustawę z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych lub
3. Podmiot leczniczy: posiadający umowę z OW NFZ na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej łącznie w rodzaju leczenie szpitalne oraz w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie reumatologii lub ortopedii, zatrudniający (bez względu na formę zatrudnienia) co najmniej jednego pracownika naukowego (posiadającego co najmniej tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych).

Pełna kwota do podziału na 6 makroregionów to 10 000 000 PLN. 

Wnioski składane poprzez platformę SOWA składać można do 22.06.2018. Ministerstwo przewiduje dalsze tury w przypadku nie wybrania nikogo w pierwszej turze – najbliższą 12-28.09.2018. 

Więcej informacji o Programie koordynacji profilaktyki złamań osteoporotycznych tutaj.

Więcej informacji o Systemie Zapobiegania Złamaniom tutaj

Webinar o Fracture Liaison Services dostepny jest
tutaj.


Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.