Dla lekarzy

W13 Techniki cementowania i ich znaczenie kliniczne; wyniki po zastosowaniu trzpienia exeter

Streszczenia zjazdu PTOiTr 2000


Timperley A.J.
Princess Elizabeth Orthopaedic Centre, England

Wyniki ze szwedzkiego Narodowego Rejestru Alloplastyk Biodra przedstawiają graficznie podstawową ważność techniki chirurgicznej w przeżywalności całkowitych alloplastyk biodra. Rejestr jest ważnym źródłem informacji, jako że przedstawia wyniki alloplastyk z rąk wszystkich chirurgów w Szwecji i oparty jest teraz na 160000 operacji. Zwiększoną przeżywalność implantów stwierdzono w związku z wprowadzeniem bardziej dokładnych technik cementowania. Dużą liczba przypadków w tym rejestrze stworzyła możliwość dla autorów przeliczenia współczynników ryzyka dla poszczególnych zmiennych w technice całkowitej alloplastyki biodra. Stosowanie kilku rodzajów cementu niesie większe ryzyko doprowadzenia do rewizji niż inne oraz technika stosowania mieszania próżniowego cementu prowadzi do zwiększonego ryzyka w średnim czasie. Zostały udowodnione zyski z zastosowaniem czopowania kanału udowego, pulsującego płukania oraz ciśnieniowego podawania cementu w bliższym odcinku kości udowej. Przyjęcie nowoczesnych technik cementowania miało wpływ na 20% spadek w częstości rewizji z powodu obluzowania aseptycznego.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.