Dla lekarzy

Rewizyjny bezcementowy system bicontact

Prof. dr med. Johannes Breitenfelder
Orthopaedic Clinic st. Vincenz-Hospital
Danziger str. 17 D-33034 Brakel/Germany

Streszczenia zjazdu PTOiTR – 2000

W18

Stałe rosnąca liczna totalnych alloplastyk stawu biodrowego spowodowała odpowiedni wzrost w ilości obluzowania implantów i konieczność wykonywania alloplastyk rewizyjnych. Bezcementowy system rewizyjny Bicontact jest jedną z możliwości rozwiązania tego problemu. Trzpień rewizyjny jest implantem tytanowym bardzo przypominającym model standardowy w swojej geometrii części bliższej, ale zaprojektowany w różnych długościach w części dalszej dla uzyskania fiksacji trzpienia podobnej jak w gwoździu śródszpikowym. Aby polepszyć stabilność rotacyjną i zminimalizować osiadanie trzpienia trzpień wyposażony jest w dwa otwory dla zablokowania implantu. .
Implant rewizyjny jest stosowany pierwotnie u pacjentów z obluzowaniem trzpienia oraz rozległymi ubytkami łożyska kostnego w zakresie bliższego odcinka uda. .
Jedynie w 15-25% przypadków taki trzpień musi zostać użyty, w pozostałych przypadkach można zastosować trzpień standardowy. .
Pytanie, jaki trzpień jest wskazany w rewizji zależy od stanu łożyska kostnego w bliższym odcinku uda. .
W przypadkach destrukcji łożyska kostnego konieczne jest zastosowanie przeszczepów kostnych z banku tkanek. Istnieją różne rodzaje przeszczepów kostnych: .
1.

  • rozdrobnione korowo-gąbczaste
  • 2.

  • płaty koro-gąbczaste
  • 3.

  • przeszczepy segmentarne

Przeszczepy kostne odgrywają istotną rolę we wbudowaniu impantu rewizyjnego. Zasada systemu rewizyjnego Bicontact dostarcza dużych możliwości dla operatora w przypadkach obluzowanych trzpieni po alloplastyce pierwotnej. W zależności od właściwych wskazań i poprawnej technice operacyjnej w wysokim procencie można uzyskać dobrą stabilizaję sytuację z długim dobrym wynikiem dla naszych pacjentów. .
Wczesne wyniki zastosowania tego systemu w naszej klinice zostaną przedstawione.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.