Dla lekarzy

Zastosowanie przeszczepów kostnych

Jan Blacha
Katedra i Klinika Ortopedii i Traumatologii AM w Lublinie
20-950 Lublin, ul. Jaczewskiego 8

Streszczenia zjazdu PTOiTR – 2000

W27

Przeszczepy kostne są stosowane od wielu lat w praktyce klinicznej. Podstawą prawną dopuszczającą ich stosowanie jest ustawa z dnia 26.10.1995 o pobieraniu tkanek i organów (Dz. U. Nr 138/1995 poz. 682) z nowelizacją z dnia 20.06.1997 (Dz. U. Nr 104/1997 poz. 661). Szczegółowe zasady pobierania, przygotowywania, przechowywania i stosowania przeszczepów kostnych opracowane zostały przez banki przeszczepów kostnych oraz inne instytucje, w których wykorzystuje się przeszczepy kostne. Przeszczepy kostne mogą być pobierane ze zwłok lub od żywych dawców. Po pobraniu podlegają procesom konserwacji lub sterylizacji, które mogą zachowywać lub niszczyć własności biologiczne przeszczepu. .
W realloplastykach stawu biodrowego używa się przeszczepów litych lub rozdrobnionych, allo lub autogennych, stabilizowanych lub nie. Przeszczepy lite służą do naprawy ścian panewki stawu biodrowego lub kości udowej albo wzmocnienia stabilności wszczepów biodrowych. Ten rodzaj przeszczepu jest najczęściej stabilizowany wkrętami, pętlami lub siatką. Szczególną odmianą przeszczepów litych są masywne przeszczepy bliższej części kości udowej lub części miednicy, w których osadza się elementy sztucznego stawu. Przeszczepy rozdrobnione są stosowane do naprawy jamistych ubytków panewki lub kości udowej. W połączeniu z użyciem metalowej siatki, pierścieni i koszyków wzmacniających, przeszczepów litych lub w kombinacji tych sposobów są używane także do naprawy mieszanych rodzajów ubytków. Przeszczepy rozdrobnione łatwiej wgajają się niż przeszczepy lite. Jednak każdy rodzaj przeszczepu do wgojenia wymaga właściwego, witalnego podłoża i stabilizacji zaś do dalszej przebudowy stymulacji biomechanicznej. Właściwe użycie przeszczepów jest procedurą technicznie wymagającą, nie zawsze możliwą do przeprowadzenia. Proces wgajania i nieuchronnego przejściowego osłabienia przeszczepu raczej ujawni niż zatuszuje popełnione błędy. .
Zaletą właściwego użycia przeszczepów w realloplastyce stawów biodrowych jest możliwość, stabilnego i długotrwałego osadzenia wszczepu opartego o odtworzone łożysko kostne. Istnieją też ograniczenia ich stosowania wynikające z ryzyka przenoszenia chorób lub immunizacji.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: