Dla lekarzy

Badanie histologiczne biopsji ubitych przeszczepów w panewce

Streszczenia zjazdu PTOiTR – 2000

Badanie histologiczne biopsji ubitych przeszczepów w panewce
P. Buma, S. van der Donk, B.W. Schreurs, Gardeniers J.W.M., T.J.J.H.

Slooff University Medical Centre Nijmegen, P.O. Box 9101, 6500 HB Nijmegen, the Netherlands, Phone +31.24.3614932, Fax +31.24.3540230, E-mail: P.Buma@orthp.azn.nl


W28

Biopsje korowe i duże fragmenty kostne zostały pobrane od 21 bioder od 20 pacjentów. Okres obserwacji po rekonstrukcji panewki z ubitymi, mielonymi przeszczepami kostnymi w połączeniu z założeniem panewki cementowej wynosił od 3 msc do 15 lat. Analiza histologiczna wykazała szybką rewaskularyzację przeszczepu, z następową resorpcją osteoklastyczną. Graniczna warstwa łącznotkanowa byłą często stwierdzana pomiędzy nowo uformowana kością a pozostałymi przeszczepami. Nowa niezmineralizowana kość była uformowana na pozostałościach przeszczepów kostnych oraz akumulacji fibryny. Kość została także odtworzona w macierzy tkanki włóknistej, która wkraczała na przeszczep podczas rewaskularyzacji. Następnie mieszanina przeszczepów, nowej kości oraz fibryny była przebudowana w nową strukturę beleczkową, z normalną kością blaszkowatą i tylko niewielkiej pozostałości materiału przeszczepianego. .
Niezależnie od okresu obserwacji znajdowano zlokalizowane pola nie wbudowanych przeszczepów kostnych otoczonych tkanką włóknistą, pokryte materiałem, który barwił się na ciemno-niebiesko w barwieniu eozyną i hematoksyliną. Znajdowano także duże nie wbudowane fragmenty chrząstki. W szczególności w próbkach z długim okresem obserwacji, znajdowano pola włóknisto-chrzęstne z wbudowanym przeszczepem, które wykazywały objawy wtórnej martwicy. W tych próbkach znajdowano raczej grubą warstwę tkanki miękkiej z warstwą cementu w większości przypadków zapełnione makrofagami z cząstkami ścierania. .
Ogólnie, ubijane plastry kości beleczkowej wbudowywują się w mechanizmie, który jest bardzo podobny do obserwowanego wcześniej w badaniach nad zwierzętami. Tym niemniej u ludzi można znaleźć pola nie wbudowanych przeszczepów oraz zmiany długoterminowe, co prawdopodobnie jest związane z procesem obluzowania.

 

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: