Dla lekarzy

Złamanie wyniosłości międzykłykciowej piszczeli u dzieci

XXXIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Kraków 2000, Streszczenia, W61

Dariusz Kotulski, Wojciech Radło, Piotr Michno
Oddział Ortopedii Kliniki Chirurgii Dziecięcej PAIP CM UJ w Krakowie. Kraków, ul. Wielicka 265

W latach 1992-1999 leczono 12 dzieci (5 dziewczynek i 7 chłopców) z powodu złamania wyniosłości międzykłykciowej piszczeli, w wieku od 6 do 14 lat. Wg klasyfikacji Myeyersa i Mc Keevera stwierdzono 5 razy typ I, 6 razy typ II i jeden raz typ III złamania. U wszystkich dzieci przy przyjęciu wystąpił obrzęk kolana z balotowaniem rzepki (punkcja stawu wykazywała obecność krwi), ból oraz ograniczenie ruchów czynnych w stawie. Hospitalizowano wszystkie dzieci przez okres od 2 do13 dni. U dwojga dzieci do złamania doszło w wyniku urazu pośredniego u pozostałych w wyniku bezpośredniego urazu kolana. Operacyjnie leczono 1 chłopca z III typem złamania, pozostałe dzieci leczono zachowawczo opatrunkiem gipsowym tutorowym. Okres obserwacji wynosi od 6 miesięcy do 7 lat. Wszystkie dzieci poddano kontrolnemu badaniu klinicznemu i radiologicznemu. Stwierdzono pełen zakres ruchów czynnych i biernych w stawach, zrost złamania u wszystkich dzieci i dobry wynik leczenia w subiektywnej ocenie pacjentów. Tylko u 2 dzieci w badaniu klinicznym stwierdzono zaznaczony objaw przedniej niestabilności stawu kolanowego, bez ograniczenia funkcji stawu.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.