Dla lekarzy

WSPÓŁCZYNNIK WYTRZYMAŁOŚCI STIFFNESS I OSIOWY BMD DOSTARCZAJĄ PORÓWNYWALNYCH WYNIKÓW T-SCORE

X Sympozjum Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii i Polskiej Fundacji Osteoporozy
IV Krakowskie Sympozjum Osteoporozy

Kraków 23-26 września 1999

Streszczenia opublikowano:
Materiały kongresowe: STRESZCZENIA PRAC – ABSTRACTS, s58-59.

 
 
 

R15

WSPÓŁCZYNNIK WYTRZYMAŁOŚCI STIFFNESS I OSIOWY BMD DOSTARCZAJĄ PORÓWNYWALNYCH WYNIKÓW T-SCORE
 
Jef Van Dam, Richard Mazess,
Lunar Europe, Brussels, Belgium, Lunar
Corporation, Madison, Wisconsin, USA. Avenue Roger Vandendnessche
18/9, B-1150, Brussels, Belgium.
 
Obwodowa densytometria bardzo często nie dostarcza dokładnych wyników w odniesieniu do zaawansowania osteoporozy u kobiet w wieku pomenopauzalnym. W naszych badaniach porównywaliśmy wyniki pomiarów T-score u kobiet rasy białej przy użyciu ultrasonometru Achilles (n=1600), densytometru DEXA (PIXI) (n=1620) i osiowego densytometru typu DEXA (DPX) (n=1585). Osteoporoza została zdefiniowana jako stan w którym wartości T-score są mniejsze lub równe w stosunku do wartości zaproponowanych przez WHO.
BMD pięty, pomiar BUA i BMD krętarza ukazują podobny wzór powolnych zmian związanych z wiekiem. Ta zmiana wartości BMD razem z 12-16 % SD u młodych kobiet, jest przyczyną relatywnie małej obniżki wartości T-score u kobiet starszych. W konsekwencji, tylko u około 5% kobiet w wieku pomenopauzalnym rozpoznano osteoporozę. W przeciwieństwie, współczynnik Stiffness, wskaźnik ultradźwiękowy uwzględniający BUA i SOS, dał wyniki T-score porównywalne do osiowego BMD i stwierdzano podobnego stopnia zaawansowania osteoporozy. Osiowy BMD pozostał w jakichś sposób bardziej czuły w odniesieniu do pierwszej dekady wieku pomenopauzalnego.

 
 
Miejsce
SD%    
T-SCORE           
wiek 65 lat
% osteoporozy < 2.5SD
 
 
 
50-59
60-69
70-79
BMD kości piętowej
16
-0.7
1
4
12
BUA
12
-1.0
1
5
15
BMD krętarza
14
-0.7
1
6
15
BMD kręgosłupa
10
-1.8
8
23
36
BMD szyjki kości udowej
12
-1.4
5
17
38
wskaźnik Stiffness
16
-1.6
3
18
33
 
 

 


 

R15

 

ULTRASOUND STIFFNESS AND AXIAL BMD PROVIDE COMPARABLE T-SCORES

 
Jef Van Dam, Richard Mazess,
1Lunar Europe, Brussels, Belgium,
2Lunar Corporation, Madison, Wisconsin, USA. Avenue Roger Vandendnessche 18/9, B-1150, Brussels, Belgium.
 
        Peripheral densitometry often underestimates the prevelance of osteoporosis in postmenopausal women. We compared T-scores of measurements in white women using an os calcis ultrasonometer (Achilles) (n=1600), an os calcis DEXA densitometer (PIXI)(n=1620), and an axial DEXA densitometer (DPX)(n=1585). Osteoporosis was defined as a T-score of < 2.5, following proposed WHO guidelines.
        Os calcis BMD and BUA, and trochanteric BMD, all showed a similar pattern of slow change with age. This BMD change, together with a 12-16% SD in young women, resulted in relatively small reductions of T-scores in older women. As a consequence, only ~5% of postmenopausal women were defined as osteoporotic. In contrast, Stiffness, an ultrasound index incorporating BUA and SOS, gave T-scores comparable to axial BMD, and ascertained a similar prevalence of osteoporosis. Axial BMD remained somewhat more sensitive in the first postmenopausal decade.
 
 
 
 
 
 SITE
SD%
T-SCORE    AGE 65
% OSTEOPOROTIC <2.5 SD
 
 
 
50-59
60-69
70-79
Os Calcis BMD
16
-0.7
1
4
12
Ultrasound BUA
12
-1.0
1
5
15
Trochanteric BMD
14
-0.7
1
6
15
Spine BMD
10
-1.8
8
23
36
Femur Neck BMD
12
-1.4
5
17
38
Ultrasound Stiffness
16
-1.6
3
18
33
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.