Dla lekarzy

Międzynarodowy Kurs Osteporozy IOF ISCD – XX Kurs Diagnostyki i Leczenia Osteoporozy – Podsumowanie

Dziękujemy wszystkim kursantom za uczestnictwo. Zachęcamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem Kursu w załączeniu.

Tegoroczny Kurs był kursem certyfikowanym przez IOF ISCD, po jego odbyciu istniała możliwość
podejścia do egzaminu IOF – Attestation of Achievement potwierdzającego wiedzę uczestnika nabytą na Kursie.

Organizatorzy:
– Niepubliczne Centrum Kształcenia Podypolmowego Polskiego Towarzystwa Osteoartrologii
– Polska Fundacja Osteoporozy
– Zakład Chorób Kości i Stawów UJ CM

Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący:  Prof. dr hab. med Edward Czerwiński
Z-pca Przewodniczącego:   mgr Jarosław Amarowicz
Członkowie: mgr Anna Kumorek
                       mgr Kamila Boczoń
                       mgr Malgorzata Berwecka

PROGRAM

I DZIEŃ – 11.04.2014 (PIĄTEK)

Czas

min

Tytuł

Wykładowcy

13.00-13.10

10

Wprowadzenie, organizacja Kursu

Czerwiński E.

13.10-14.10

60

Osteoporoza – wprowadzenie

Badurski J.

14.10-15.10

60

 

Zastosowanie densytometrii w diagnostyce osteoporozy

Czerwiński E.

15.10-16.10

60

 

Postępowanie kliniczne cz. 1:                        

Leczenie niefarmakologiczne, estrogen i SERM

Marcinowska-Suchowierska  E.

16.10-16.30

20

Przerwa

 

16.30-17.30

60

Postępowanie kliniczne cz. 2:                                    Leczenie farmakologiczne

 

Sawicki A.

 

 

Wspólna sesja satelitarna dla uczestników Kursu IOF ISCD oraz II Krajowego Kursu:

 Postępy w leczeniu osteoporozy

 

 

17.45-18.10

25

Nowe opcje terapeutyczne

Czerwiński E.

18.10-18.30

20

Zapobieganie wtórnemu złamaniu

Borowy P.

 

18.30-19.00

 

30

 

Prowadzenie dokumentacji medycznej w świetle zmian prawa medycznego

 

Wojtal W.

20.00

 

Kolacja

 

 

 

  

II DZIEŃ – 12.04.14 (SOBOTA)

 

 

7.00-7.50

50

Śniadanie

 

8.00-9.00

60

Urządzenia pomiarowe do oceny stanu kości

Czerwiński E.

9.00-10.00

60

 

Radiologia – bezpieczeństwo oraz zasady prawidłowego wykonywania zdjęć

Jabłoński M.

10.00-11.00

60

Monitorowanie postępów leczenia osteoporozy

Sewerynek E.

11.00-11.20

20

Przerwa

 

11.20-12.20

60

Ocena ryzyka złamania

Badurski J.

12.20-13.20

60

 

Postępowanie kliniczne cz.3:                              Pozostałe zagadnienia leczenia farmakologicznego

Sewerynek E.

13.20-14.00

40

Obiad

 

14.00-15.00

60

Ocena kliniczna stanu zdrowia kości

Przedlacki J.

15.00-16.00

60

Zasady interpretacji wyników DXA

Sawicki A.

16.00-17.00

60

Zasady raportowania wyników DXA

Misiorowski W.

17.00-18.00

60

Omówienie przypadków

Marcinowska-Suchowierska  E.

 

 

ZAKOŃCZENIE  – 18.00

 

Kontakt z organizatorem:
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
ul. Kopernika 32
31-501 Kraków
tel. 12 430 3209, fax. (+) 430 3217
e-mail: krakow@osteoporoza.pl


Udostępnij lub wydrukuj tę stronę: