Dla lekarzy

AKTUALNOŚCI

Wskaźnik złamań wg D.M. Blacka i wsp. W artykule „Fracture Risk Assessment Tool” zamieszczonym w Osteoporosis International 2001,12:519-528 – D.M. Black i wsp. przedstawili sposób określenia wskaźnika złamań w oparciu o badanie BMD szyjki kości udowej i ankietę zawierającą 6 pytań o podstawowe czynniki ryzyka osteoporozy. Wskaźnik obliczamy jako sumę punktów „uzyskanych” w kwestionariuszu. Poniżej przedstawiamy sposób obliczania wskaźnika złamań wg D.M. Black’a oraz ocenę 5 letniego ryzyka złamania kręgów, szyjki kości udowej i złamań obwodowych.

http://www.pfo.com.pl/news2002.html

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.