Dla lekarzy

II Krajowy Kurs Osteoporozy dla Pielęgniarek i Personelu Medycznego – Program
Organizatorzy:

– Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
– Niepubliczne centrum Kształcenia Ustawicznego
– Polska Fundacja Osteoporozy
– Zakład Chorób Kości i Stawów UJ CM


Komitet Organizacyjny:
Przewodniczący: Jolanta Osieleniec 
Z-pca Przewodniczącego: 
Edward Czerwiński
Członkowie:
    Jarosław Amarowicz                      
                          Anna Kumorek
                          Kamila Boczoń
                          Malgorzata Berwecka

Miejsce szkolenia:

Centrum Kongresów i Rekreacji
Orle Gniazdo Sp. z o.o.
ul. Wrzosowa 28a
43-370 Szczyrk

PROGRAM

I DZIEŃ – 11.04.2014 (PIĄTEK)

Czas

min

Tytuł

Wykładowca

 

150

Sesja 1

 

13:40-13.50

10

Wprowadzenie, organizacja kursu.

Osieleniec J.

13.50-14.20

30

Złamania jako następstwa kliniczne osteoporozy.

Czerwinski E.

14:20-14.50

30

Osteoporoza – definicja, patogeneza, czynniki ryzyka.

Badurski J.

14.50-15.20

30

Współczesne metody diagnozowania osteoporozy.

Borowy P.

 15.20-16.10

   50

Pielęgniarka jako samodzielny zawód medyczny w świetle aktualnych zmian prawa medycznego.

Wojtal W.

16.10-16.30

 

Przerwa

 

 

60

Sesja 2

 

16.30-16.50

20

Ocena ryzyka złamania – FRAX.

Czerwinski E.

16:50-17.30

40

Postępowanie profilaktyczne i lecznicze w osteoporozie.

Osieleniec J.

 

45

Sesja 3 Wspólna sesja satelitarna dla uczestników II Krajowego Kursu oraz Kursu IOF ISCD:

 Postępy w leczeniu osteoporozy.

 

17.45-18.10

25

Nowe opcje terapeutyczne.

Czerwinski E.

18.10-18.30

20

Zapobieganie wtórnemu złamaniu.

Borowy P.

20.00

 

Kolacja

  

II DZIEŃ 12.04.2014 (SOBOTA)

 

 

 

 

Sesja 4

 

08.00-08.40

40

Rola diety w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy.

Sobesto A.

08.40-09.15

35

 

Ogólne zasady rehabilitacji po złamaniach niskoenergetycznych.

Berwecka M.

09.15-09.40

25

 

Upadki – profilaktyka upadku po złamaniu niskoenergetycznym.

Kumorek A.

 

09.40-10.30

 

50

 

Charakterystyka sylwetki psychofizycznej pacjenta z osteoporozą. Jakość życia pacjenta z osteoporoza. Komunikacja z pacjentem.

Ostrowski M.

10.30-10.50

20

Przerwa

 

 

 

Warsztaty

 

10.50-11.45

55

 

Złamanie niskoenergetyczne w ambulatorium (postępowanie, opieka).

Berwecka M.

11.50-12.45

55

 

Rola pielęgniarki w edukacji pacjenta chorego na osteoporozę.

 

Osieleniec J./   Sobesto A.

12.50-13.45

55

Pielęgniarka jako członek zespołu terapeutycznego opiekującego się chorym na osteoporozę – system zapobiegania wtórnym złamaniom oparty na koordynatorze.

Amarowicz J.

13.45-14.45

60

Obiad

 


Równolegle z II Krajowym Kursem Pielęgniarek w tym samym czasie i miejscu odbędzie się
Międzynarodowy Kurs IOF ISCD dla lekarzy. W programie zaplanowana jest wspólna sesja dla
uczestników obu kursów.


Płatności za kurs prosimy regulować
na konto bankowe:
Nazwa banku:            Bank Pekao S.A. Oddział w Krakowie
Adres:                         Rynek Główny 47, 31-013 Kraków
Numer konta:            42 1240 4689 1111 0000 5143 5606
SWIFT:                       PKOPPLPW
Nazwa:                       Polskie Towarzystwo Osteoartrologii


W tytule przelewu należy umieścić informację: opłata za II krajowy Kurs Osteoporozy – nazwisko uczestnika.
Koszty przelewu ponosi Uczestnik, wpłata pomniejszona o te wartości będzie traktowana jako niepełna.

Kontakt z organizatorem:
Polskie Towarzystwo Osteoartrologii
ul. Kopernika 32
31-501 Kraków
tel. 12 430 3209, fax. (+) 430 3217
e-mail: krakow@osteoporoza.pl


Formularz wstępnego zgłoszenia w załączeniu.
Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.