Dla lekarzy

Rational Use of Bisphosphonates for the Treatment of Osteoporosis

Current Osteoporosis Reports. 2004, 1(2), 17-23.

Rational Use of Bisphosphonates for the Treatment of Osteoporosis.
Mathoo J.M.R., Cranney A., Papaioannou A., Adachi J.

Autorzy w artykule piszą m.in., że wybór preparatu do leczenia osteoporozy powinien być indywidualnie dopasowany tak, aby zapobiegać utracie kości, optymalizować masę kostną i redukować występowanie złamań. Bisfosfoniany doustne są sprawdzoną, bezpieczną i efektywną grupą leków w zapobieganiu i leczeniu osteoporozy. Bisfosfoniany zawierające grupę azotanową – alendronian i rizedronian – mają niezaprzeczalną zdolność zwiększania BMD w szkielecie osiowym i w kościach kończyn oraz u osób leczonych znacząco redukują występowanie złamań kręgowych i pozakręgowych. Korzyści bisfosfonianów w zapobieganiu złamaniom kręgowym u osób z wysokim ryzykiem zostały udowodnione już w pierwszym roku terapii. Powinny one być stosowane w pierwszej kolejności u większości pacjentów z osteoporozą i osteopenią z klinicznymi czynnikami ryzyka. O ile to możliwe, powinny być podawane w schemacie 1 raz w tygodniu alendronian 75mg lub rizedronian 35mg tak by polepszyć regularność przyjmowania leku przez pacjentów i zminimalizować niepożądane efekty ze strony przewodu pokarmowego. Nie przeprowadzono jeszcze bezpośredniego badania ze złamaniem jako punktem granicznym dla ustalenia czy którykolwiek z bisfosfonianów jest bardziej korzystny od pozostałych. Etidronian, pomimo że bezpieczny i efektywny w zwiększeniu masy kostnej w kręgosłupie i redukcji złamań kręgowych, w świetle jego słabszego potencjału w zapobieganiu złamaniom pozakręgowym powinien być ogólnie uważany za nieodpowiedni w porównaniu do aminobisfosfonianów.

Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.