Dla lekarzy

Osteoporoza i złamania niskoenergetyczne – instrukcja postępowania

W styczniu 2020 roku opublikowano nowe zalecenia dotyczące tworzenia rozwiązań w zakresie złamań osteoporotycznych w 10 krajach europejskich. Opracowany przez Health Policy Partnership i AMGEN dokument oferuje praktyczne i sprawdzone rozwiązania, dostosowane do opieki zdrowotnej w 10 europejskich krajach. Główną inicjatywą do przygotowania raportu był narastający problem złamań niskoenergetycznych obserwowany w coraz bardziej starzejącej się Europie. Według aktualnych szacunków na osteoporozę choruje ok. 21% kobiet i 6% mężczyzn (w wieku 50-84) w Europie.  Do 2025 roku koszt opieki medycznej nad złamaniami niskonergetycznymi wzrośnie o 22% (od 2010).  Raport zawiera zalecenia postępowania oparte o najlepsze praktyki stosowane i sprawdzone na całym świecie – skuteczne i kosztoefektywne. Opracowanie kładzie szczególny nacisk na zagadnienia tj.:
 - przygotowanie wydajnego modelu opieki,
 - wczesne wykrycie problemu, identyfikacja osób z grupy ryzyka,
 - przywracanie pacjentów do sprawności sprzed incydentu, 
 - zwrócenie szczególnej uwagi na jakość życia jako elementu zdrowego, aktywnego starzenia się’
 - zaanagażowanie pacjentów oraz mediów publicznych;

Wśród adresatów raportu opracowanie znaleźli się specjaliści i decydenci służb zdrowia krajów tj.: 
Belgia, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Holandia, Rumunia, Hiszpania oraz Wielka Brytania. Do współpracy przy  jego tworzeniu zaproszono uznane autorytety w dziedzinie chorób układu mięśniowo-szkieletowego, m.in.: Prof. Cyrus Cooper, Karsten Dreinhoffer, Paul Mitchell, Kassim Javaid czy Theirry Thomas. Raport z jednej strony przybliża problem jakim są złamanie niskoenergetyczne, z drugiej podaje możliwe do wdrożenia rozwiązanie. Przede wszystkim jednak stanowi wezwanie do działania („call to action”). Przede wszystkim dla dobra pacjentów. 

Pełną treść raportu w języku angielskim znaleźć można pod adresem www.

Źródło: IOF


Udostępnij lub wydrukuj tę stronę:

Wiadomości portalu

Zostaw swój adres, aby otrzymywać informacje o osteoporozie i innych problemach zdrowotnych.

Akceptuję Informację o przetwarzaniu danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Osteoartrologii.